Dewch i wasanaethu a gweinidogaethu hefo ni!

Mae Esgobaeth Bangor yn hysbysebu dwy swydd ar hyn o bryd …

Ficer Llandudno  a  Ficer Bro Ystumanner

Darllenwch mwy …

 

 


Dod â Deiniol Sant at y byd!

Dydd Llun nesaf (Medi 11) ydy gŵyl flynyddol Deiniol Sant, nawddsant Cadeirlan Bangor, yn ogystal ag Esgobaeth Bangor.

Felly, pa ffordd well o ddathlu’r digwyddiad blynyddol hwn na chynnal gwasanaeth a fydd yn cyfleu hanes Deiniol i gynulleidfa ehangach, gan y bydd yn cael ei ddarlledu i’r DU a thu hwnt gan BBC Radio 4.

 

Darllenwch mwy …

 


Ordeinio a Thrwyddedu 2017 : Dathlwn taith 10 o bobl arbennig!

Darllenwch mwy : http://esban.net/ord17c

A gwelwch lluniau o’r gwasanaeth yma : http://esban.net/ord17album

Negeseuon Pasg Esgob Andy

Mae Esgob Bangor – y Gwir Barchedig Andy John – wedi paratoi neges fideo a neges ysgrifenedig ar gyfer y Pasg.

Yn ei neges ysgrifenedig mae Esgob Andy yn ystyried y ddadl ddiweddar am y geiriau ‘Pasg’ ac ‘Wyau’, ac yn annog pobl i ganolbwyntio ar wir ystyr y Pasg.

Yn ei neges fideo (a draddodir yn Saesneg), mae Esgob Andy yn trafod brwydrau hynafol yn ogystal â brwydrau’r presennol, a sut mae’r Atgyfodiad yn cynnig gobaith i ni.

Cliciwch uchod i weld y fideo ac yma ar gyfer y neges ysgrifenedig : https://esban.net/2oTR4B5

 

 


 

 

Gwylnos dros Heddwch yn Eglwys Gadeiriol Bangor – ”Yn union beth oedd ei angen”

Processed with MOLDIV

Ymatebodd 200 o bobl neithiwr (Dydd Mercher 29 Mawrth) i’r gwahoddiad oddi wrth Imam Canolfan Islamaidd Bangor a Deon Bangor – Mirazam Khan a’r Tra Pharchedig Kathy Jones – i ddod ynghyd i adfyfyrio ac i weddïo dros heddwch, wythnos ar ôl yr ymosodiad terfysgol yn Llundain (Dydd Mercher 22 Mawrth).

Darllenwch mwy : https://esban.net/2oBDRJd