Ysgol Cybi

Os aiff popeth yn iawn, bydd ysgol Eglwys newydd yn agor ym mis Medi yng Nghaergybi. Ar hyn o bryd mae Ysgol Cybi yn cael ei adeiladu a bydd yn cymryd disgyblion o’n hysgol Eglwys bresennol, Ysgol y Parchedig Thomas Ellis, yn ogystal ag Ysgolion Parc a Llaingoch. Dydd Iau diwethaf ddaeth Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones, i gael golwg ar sut mae’r gwaith yn mynd, a chafodd tri disgybl – (ch-dd) Caitlin Owen (Ysgol Llaingoch), Layla Pritchard (Ysgol y Parchedig Thomas Ellis) a Carwyn Lewis (Ysgol y Parc) cyfle i ddangos y Prif Weinidog o gwmpas safle adeiladu prysur iawn! Mae lluniau eraill yma, a hyd yn oed mwy yma!

 


 

 

Esgob Andy yn cwrdd â'r cerddwyr Cymorth Cristnogol ar ei daith, Ffoi i'r Aifft
Dyma draeth Aberdyfi ddoe (8.12.16) ac Esgob Andy yn cwrdd a chrossawu cerddwyr Cymorth Cristnogol ar ei daith ‘Ffoi i’r Aifft’ i’n Hesgobaeth.

 

 

Screen Shot 2016-12-06 at 21.25.29

 

 

 


Ymddiriedolaeth Hostel yr Eglwys –edrych yn ôl gyda diolch ac ymlaen yn ddisgwylgar

Trwy gyfrwng darlith ac addoliad, fe fydd cymysgedd o edrych yn ôl gyda diolch ac ymlaen yn ddisgwylgar o 4.30yp ar ddydd Llun, Rhagfyr 5ed yng Nghadeirlan Bangor.

Mae digwyddiad yn cael ei gynnal i ddiolch am weinidogaeth a chyfraniad Ymddiriedolaeth Hostel yr Eglwys, y daeth ei gwaith i ben yn ddiweddar.

Darllenwch mwy … 


 

2016-09-22-Marathon Featured Image

Marathon Eryri a Caroline Gregory – Diolch o galon i bawb a gefnogodd ymdrech marathon Esgob Andy dros Caroline Gregory. Mae’r cyfanswm a godwyd yn £1,755.35 wedi cael eu trosglwyddo iddi. Mae Caroline dal i fod yn ardal Calais yn cefnogi plant sydd ar eu pen eu hunain a ffoaduriaid eraill sydd bellach wedi eu gwasgaru i’r cefn gwlad. Mae hi’n gweithio o carafan ar faes gwersylla. Os hoffech chi i barhau i’w chefnogi, mae hi’n croesawu unrhyw gyfraniadau ariannol drwy’r cyfrif NatWest yn ei henw (60-70-03 50097040). Gallwch ddilyn ei gwaith drwy Facebook hefyd.


 

Sioe Môn 2016

Sioe Mon 2015 87 lr

Mae Dydd Mawrth a Dydd Mercher yr wythnos hon (9 a 10 Awst) yn golygu Sioe Môn ar y maes ym Mona unwaith eto!

Bydd pobl Synod Môn yn helpu gyda phabell Esgobaeth yn y sioe. Fe fydd yna arddangosfeydd am Adeiladau Eglwysig ar gyfer Cenhadaeth, Hanes Cristnogaeth yn yr Esgobaeth yn ogystal ag amrywiaeth o weithgareddau ar gyfer plant a lluniaeth a ddarperir gan Undeb y Mamau Esgobaeth Bangor.

Wrth edrych ymlaen, dywedodd Archddiacon Bangor ac Ynys Môn, yr Hybarch Paul Davies, ‘Mae Sioe Môn bob amser yn ddigwyddiad gwych, ac mae ein presenoldeb yn rhan o’n cenhadaeth i fod wrth galon y gymuned ac i ddangos cariad Duw i bawb. Dewch i’n gweld ni!’

Lleoliad yr Esgobaeth yw C68 (yr un fath â’r llynedd) sydd ar ben arall y stryd i’r Neuadd Fwyd. Os ydych yn dod i’r Sioe Môn, galwch i mewn am groeso cynnes!

DSC_4417