Dewch i ddathlu taith 10 o bobl arbennig!

Mae’r gwasanaeth Ordeinio a Thrwyddedu yn dechrau yng Nghadeirlan Bangor am 3yp ar ddydd Sadwrn (Mehefin 24)

Darllenwch mwy : http://esban.net/ord17c


Negeseuon Pasg Esgob Andy

Mae Esgob Bangor – y Gwir Barchedig Andy John – wedi paratoi neges fideo a neges ysgrifenedig ar gyfer y Pasg.

Yn ei neges ysgrifenedig mae Esgob Andy yn ystyried y ddadl ddiweddar am y geiriau ‘Pasg’ ac ‘Wyau’, ac yn annog pobl i ganolbwyntio ar wir ystyr y Pasg.

Yn ei neges fideo (a draddodir yn Saesneg), mae Esgob Andy yn trafod brwydrau hynafol yn ogystal â brwydrau’r presennol, a sut mae’r Atgyfodiad yn cynnig gobaith i ni.

Cliciwch uchod i weld y fideo ac yma ar gyfer y neges ysgrifenedig : https://esban.net/2oTR4B5

 

 


 

 

Gwylnos dros Heddwch yn Eglwys Gadeiriol Bangor – ”Yn union beth oedd ei angen”

Processed with MOLDIV

Ymatebodd 200 o bobl neithiwr (Dydd Mercher 29 Mawrth) i’r gwahoddiad oddi wrth Imam Canolfan Islamaidd Bangor a Deon Bangor – Mirazam Khan a’r Tra Pharchedig Kathy Jones – i ddod ynghyd i adfyfyrio ac i weddïo dros heddwch, wythnos ar ôl yr ymosodiad terfysgol yn Llundain (Dydd Mercher 22 Mawrth).

Darllenwch mwy : https://esban.net/2oBDRJd