Cerdded gyda Duw mewn Gweddi – Synod Bangor

Cyfle i aros a bod yn dawel gyda Duw ar yr adeg hon i baratoi ar gyfer y Pentecost. Diwrnod i brofi ac adlewyrchu ar bedair ffordd i weddïo. Mae amser i fyfyrio ar yr ysgrythurau gyda’ch calon, amser i ddefnyddio eich dychymyg wrth weddïo ac amser i fyfyrio ar eich taith bob dydd.

Yn agored i unrhyw un sydd eisiau dod, dewch â’ch pecyn bwyd eich hun i rannu  gydag eraill, mae yna gyfleusterau i gynhesu bwyd, ac amser i fyfyrio gydag eraill ar daith o weddi.

Ymgynnull am 10yb ar Ddydd Mawrth 6 Mehefin a gorffen am 4yh, Eglwys y Groes Maesgeirchen Bangor LL57 1UB. Cysylltwch â’r Tad Dominic McClean i gadarnhau eich lle ar y diwrnod hwn sy’n ei drefnu gan yr esgobaeth.

 

 

 


 

Negeseuon Pasg Esgob Andy

Mae Esgob Bangor – y Gwir Barchedig Andy John – wedi paratoi neges fideo a neges ysgrifenedig ar gyfer y Pasg.

Yn ei neges ysgrifenedig mae Esgob Andy yn ystyried y ddadl ddiweddar am y geiriau ‘Pasg’ ac ‘Wyau’, ac yn annog pobl i ganolbwyntio ar wir ystyr y Pasg.

Yn ei neges fideo (a draddodir yn Saesneg), mae Esgob Andy yn trafod brwydrau hynafol yn ogystal â brwydrau’r presennol, a sut mae’r Atgyfodiad yn cynnig gobaith i ni.

Cliciwch uchod i weld y fideo ac yma ar gyfer y neges ysgrifenedig : https://esban.net/2oTR4B5

 

 


 

 

Gwylnos dros Heddwch yn Eglwys Gadeiriol Bangor – ”Yn union beth oedd ei angen”

Processed with MOLDIV

Ymatebodd 200 o bobl neithiwr (Dydd Mercher 29 Mawrth) i’r gwahoddiad oddi wrth Imam Canolfan Islamaidd Bangor a Deon Bangor – Mirazam Khan a’r Tra Pharchedig Kathy Jones – i ddod ynghyd i adfyfyrio ac i weddïo dros heddwch, wythnos ar ôl yr ymosodiad terfysgol yn Llundain (Dydd Mercher 22 Mawrth).

Darllenwch mwy : https://esban.net/2oBDRJd