Cymru Sanctaidd

Mae gennych tan 31 Awst i bleidleisio dros eich hoff eglwys neu gapel yng Nghymru mewn cystadleuaeth a drefnir gan Ymddiriedolaeth Genedlaethol  Eglwysi.

 

Mae’n ymddangos bod gennych ddewis yn ein Hesgobaeth:

S. Cwyfan, Llangwyfan (Bro Cwyfan)
S. Hywyn, Aberdaron (Bro Enlli)
S. Seiriol, Penmon (Bro Seiriol)
S. Tanwg, Llandanwg (ger Harlech, Bro Ardudwy)
S. Tysilio, Porthaethwy (Bro Tysilio)

 

ac mae yna hefyd

Capel Newydd, Nanhoron
Ein Harglwyddes, Seren y Môr, Amlwch (Esgobaeth Wrecsam)
S. Baglan, Llanfaglan ger Caernarfon (Cyfeillion Eglwysi Digyfaill)

 

Pob hwyl wrth ddewis !!!!

 

 

 

 

 


Ordeinio a Thrwyddedu 2017 : Dathlwn taith 10 o bobl arbennig!

Darllenwch mwy : http://esban.net/ord17c

A gwelwch lluniau o’r gwasanaeth yma : http://esban.net/ord17album

Negeseuon Pasg Esgob Andy

Mae Esgob Bangor – y Gwir Barchedig Andy John – wedi paratoi neges fideo a neges ysgrifenedig ar gyfer y Pasg.

Yn ei neges ysgrifenedig mae Esgob Andy yn ystyried y ddadl ddiweddar am y geiriau ‘Pasg’ ac ‘Wyau’, ac yn annog pobl i ganolbwyntio ar wir ystyr y Pasg.

Yn ei neges fideo (a draddodir yn Saesneg), mae Esgob Andy yn trafod brwydrau hynafol yn ogystal â brwydrau’r presennol, a sut mae’r Atgyfodiad yn cynnig gobaith i ni.

Cliciwch uchod i weld y fideo ac yma ar gyfer y neges ysgrifenedig : https://esban.net/2oTR4B5

 

 


 

 

Gwylnos dros Heddwch yn Eglwys Gadeiriol Bangor – ”Yn union beth oedd ei angen”

Processed with MOLDIV

Ymatebodd 200 o bobl neithiwr (Dydd Mercher 29 Mawrth) i’r gwahoddiad oddi wrth Imam Canolfan Islamaidd Bangor a Deon Bangor – Mirazam Khan a’r Tra Pharchedig Kathy Jones – i ddod ynghyd i adfyfyrio ac i weddïo dros heddwch, wythnos ar ôl yr ymosodiad terfysgol yn Llundain (Dydd Mercher 22 Mawrth).

Darllenwch mwy : https://esban.net/2oBDRJd