2016-09-22-Marathon Featured ImageEsgob Andy i redeg Marathon Eryri dros Wirfoleddwraig yng ngwersyll Calais

Mae Esgob Bangor, y Gwir Barchedig Andy John, wedi cyhoeddi y bydd yn rhedeg Marathon Eryri ddiwedd Hydref.

Bydd o’n rhedeg i godi arian i gefnogi gwaith a gweinidogaeth Caroline Gregory, sy’n wirfoddolwraig Gristnogol yng Ngwersyll Jyngl Calais.

Cliciwch i ddarllen mwy

Cliciwch yma i noddi Esgob Andy a chefnogi gweinidogaeth Caroline Gregory

 


 

Sioe Môn 2016

Sioe Mon 2015 87 lr

Mae Dydd Mawrth a Dydd Mercher yr wythnos hon (9 a 10 Awst) yn golygu Sioe Môn ar y maes ym Mona unwaith eto!

Bydd pobl Synod Môn yn helpu gyda phabell Esgobaeth yn y sioe. Fe fydd yna arddangosfeydd am Adeiladau Eglwysig ar gyfer Cenhadaeth, Hanes Cristnogaeth yn yr Esgobaeth yn ogystal ag amrywiaeth o weithgareddau ar gyfer plant a lluniaeth a ddarperir gan Undeb y Mamau Esgobaeth Bangor.

Wrth edrych ymlaen, dywedodd Archddiacon Bangor ac Ynys Môn, yr Hybarch Paul Davies, ‘Mae Sioe Môn bob amser yn ddigwyddiad gwych, ac mae ein presenoldeb yn rhan o’n cenhadaeth i fod wrth galon y gymuned ac i ddangos cariad Duw i bawb. Dewch i’n gweld ni!’

Lleoliad yr Esgobaeth yw C68 (yr un fath â’r llynedd) sydd ar ben arall y stryd i’r Neuadd Fwyd. Os ydych yn dod i’r Sioe Môn, galwch i mewn am groeso cynnes!

DSC_4417