8 Medi 2017 – Noson Codi Arian at Brosiect y Gobaith Da

Mae Is-bwyllgor Sefydliad y Gobaith Da yn trefnu noson Rhostio Mochyn ac Adloniant yn ein Cadeirlan ym Mangor Nos Wener 8 Medi o 6yh ymlaen.

Mae ‘na bedair ysgol gynradd Gobaith Da yn ein cyswllt Esgobaeth Lango, a nod y noson yw codi arian ar gyfer y cam nesaf yn eu datblygiad. Mae angen i ni wneud popeth a allwn i warchod safleoedd yr ysgolion, sef yr adeiladau a’r cyflenwadau dŵr, a ellir cael eu baeddu gan wartheg ac anifeiliaid eraill yn aml.

Bydd y noson yn un o fwyd, adloniant gan ddau grŵp lleol, rhywfaint o wybodaeth am Sefydliad y Gobaith Da, a thynnir tocyn gwobr ar gyfer ddwy noson yng Ngwesty’r Celt yng Nghaernarfon.

Pris y tocynnau yw £10, sy’n cynnwys bwyd, gwydriad o win neu sudd a chyfle i ennill gwobr. Mae plant o dan 16 oed sydd yng nghwmni eu rhieni yn rhad ac am ddim, ond nid ydynt yn derbyn mynediad i’r gystadleuaeth. Mae bron pob un o gostau’r noson eisoes wedi cael eu talu – diolch i roddion a nawdd hael – sy’n golygu ein bod yn gobeithio codi swm da i roi tuag at y prosiect newydd.

Mae posteri i gael i’w lawrlwytho:

Os fedrwch chi werthu tocynnau i ni, cysylltwch â Chanon Robert Townsend  (01286 650262 / 07789 625225), os gwelwch yn dda.

Dewch i ymuno gydag Esgob Andy ar y noson. Bydd croeso i chi a dylai fod yn noson dda!

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â Chanon Robert Townsend  (01286 650262 / 07789 625225).