Cysylltu â ni

Gellir cysylltu â Thŷ Deiniol (Swyddfa’r Esgobaeth) trwy:

Gellir cysylltu Swyddfa’r Esgob trwy Ysgrifennydd yr Esgob, Susan Thomas:

Gellir cysylltu â Swyddfa Cadeirlan drwy:

Fel arall, os ydych am gysylltu â pherson penodol o’r Gadeirlan, gwelwch tudalen y Gadeirlan.