Gadeirlan

Croeso i Gadeirlan Deiniol Sant, Bangor.

Mae’r Gadeirlan ar agor o 10:30yb tan 4:30yp o Ddydd Llun (ag eithrio Gŵyliau Banc) hyd Ddydd Iau.

Mae’r Gadeirlan ar agor o 10:30yb tan 1yp ar Ddydd Gwener a Sadwrn, yn ogystal ag ar gyfer gwasanaethau ar Ddydd Sul.

 


 

Aleliwia! – Dewch i ddathlu’r Pasg gyda ni!

IMG_6184

Yr wythnos hon yn y Gadeirlan …….

2017-04-23-Pasg 2

 

Wythnos nesaf yn y Gadeirlan …….

2017-04-30-Pasg 3

 


 

 

2017-04-09-Philip Barratt 720 by 400

Canon Trigiannol Newydd ar gyfer Ardal Gweinidogaeth Bro Deiniol a Chadeirlan Bangor

Mae Esgob Bangor – y Gwir Barchedig Andy John – yn falch o gyhoeddi penodiad y Parchedig Ganon Barratt fel Canon Preswyl yng Nghadeirlan Bangor ac Ardal, Weinidogaeth Bro Deiniol.

Darllenwch mwy am Ganon Philip : https://esban.net/2oXB1PC

 

 


 

 

2017-03-01-In My MInd

 

 


 

 

 

Gwylnos dros Heddwch yn Eglwys Gadeiriol Bangor – ”Yn union beth oedd ei angen”

Processed with MOLDIV

Ymatebodd 200 o bobl neithiwr (Dydd Mercher 29 Mawrth) i’r gwahoddiad oddi wrth Imam Canolfan Islamaidd Bangor a Deon Bangor – Mirazam Khan a’r Tra Pharchedig Kathy Jones – i ddod ynghyd i adfyfyrio ac i weddïo dros heddwch, wythnos ar ôl yr ymosodiad terfysgol yn Llundain (Dydd Mercher 22 Mawrth).

Darllenwch mwy :  https://esban.net/2oBDRJd

 

 

 


 

 

Gwasanaethau Arferol

Dydd Sul

8:30am Eucharist, 9:30yb Cymun Bendigaid, 11:00am Choral Eucharist, 12:30pm TICTAC yn Nhŷ Deiniol, 3:15pm Choral Evensong

yn ystod yr wythnos – does dim gwasanaeth ar dydd sadwrn

Yn Ddyddiol: 8yb Boreol Weddi (nid yn ystod mis Awst), 10:30yb Cymun Bendigaid

Dydd Mawrth a Dydd Iau: 5:30yp Gosber ar Gân (nid yn ystod y gwyliau haf, oni bai bod côr yn ymweld)

 

 


 

 

Fedrwch chi helpu Bangor i garu’r Byd?

2017-02-12-A-residential-area-in-Aleppo-Creative-Commons-lic2017-02-12-GUides Logo Cymru 2Mae tri grŵp yn ymuno â’i gilydd i helpu ffoaduriaid o Syria
wythnos nesaf. Bydd pobl o Argal Gweinidogaeth Bro Deiniol, Geidiau Cadeirlan Bangor a Chlwb Llewod Bangor ar gael yn y Gadeirlan i dderbyn rhoddion.

 

Ddydd Llun nesaf (20fed Chwefror) rhwng 10yb a 6yh, bydd LCI emblem_2C_287+7406aelodau’r tri grŵp – gan gynnwys y  Geidiau a fydd yn rhoi’r gorau i ddiwrnod cyntaf eu gwyliau hanner tymor! –  yn y Gadeirlan i dderbyn eitemau  a fydd wedyn yn cael ei gasglu a’i phacio ac anfonir gan yr elusen Cymorth i Ffoaduriaid DU mewn cynhwysydd i rai o ffoaduriaid Syria.

Mae’r Geidiau a’r Llewod yn daer angen

  • dillad isaf merched a phlant.
  • Clytiau tafladwy a phethau ymolchi.
  • Sachau Cysgu a blancedi.
  • Dillad haf, gan gynnwys siwmperi a chardiganau, i ddynion, menywod a phlant.

Gofynnir i bobl roi eitemau sy’n lân ac mewn cyflwr da, ond yn anffodus nad yw’n bosibl i dderbyn meintiau menywod dros 18.

Wrth edrych ymlaen at y casglu, dywedodd y Tra Pharchedig Kathy Jones, Deon Bangor, “Rwy’n falch iawn bod gwahanol grwpiau fel pobl Bro Deiniol, y Llewod a Geidiau’r Gadeirlan yn gallu cydweithio i helpu pobl sy’n wirioneddol mewn angen. Roedd apêl bocs teganau tebyg yn llwyddiannus iawn ac felly rwyf yn annog cymaint o bobl â phosibl i ddangos ychydig o gariad at y byd, ac yn rhoi’r hyn a fedrwn tuag at y Ffoaduriaid yn Syria yma yn y Gadeirlan ddydd Llun nesaf.”

2017-02-09- Cadeirlan 1

 

 


 

 

 

 

Gwasanaeth Plygain y Gadeirlan

DSC_0525

Cliciwch yma ar gyfer rhagor o luniau o’r gwasanaeth a chynhaliwyd nos Wener (20.1.17).


 

 

 

 


 

 

 

 

 

Wythnos Weddi dros Undeb Cristnogol 2017

Croesi Muriau

Mae’r wythnos flynyddol hon o weddi yn dechrau ar Ddydd Mercher 18 Ionawr 2017. Fel rhan o ddigwyddiad cenedlaethol mae Cytûn Bangor wedi trefnu cyfres o gyfarfodydd yn ystod yr wythnos mewn gwahanol addoldai o gwmpas y ddinas.

Gallwch weld rhestr y gwasanaethau trwy glicio yma.  Croeso cynnes i bawb.

Gweler y canlynol am wybodaeth ychwanegol


 

 

 

 

 


 

 

Partneriaeth y Gadeirlan yn lansio cynllun newydd i helpu’r Digartref yng nghylch Bangor 

Mae Cadeirlan Bangor a Tai Gogledd Cymru, yn gweithio gyda’i gilydd fel Partneriaeth y Gadeirlan, wedi lansio menter newydd i geisio rhoi help llaw i bobl ddigartref, o bosib yn eu helpu canfod llety mwy parhaol.

 

Cliciwch yma i ddarllen mwy …