Bangor, Meath a Cildara – Esgobion yn Lansio Dolen Newydd

Esgob Pat ac Esgob Andy gyda'r tîm o Meath a Cildara - (D i Ch) Earl Storey, Archddiacon Leslie Stevenson,  Canon John Clarke a Mr. Kevin Bowers
Esgob Pat ac Esgob Andy gyda’r tîm o Meath a Cildara – (D i Ch) Earl Storey, Archddiacon Leslie Stevenson, Canon John Clarke a Mr. Kevin Bowers

Mewn gwasanaethau arbennig yng Nghadeirlan Bangor heddiw (Dydd Sul 7 Mehefin, 2015) mae Esgob Bangor, y Gwir Barchedig Andy John, ac Esgob Meath a Kildare (yn Eglwys Iwerddon), y Barchedicaf Pat Storey, wedi lansio dolen newydd rhwng y ddwy Esgobaeth.

Wrth annerch cynulleidfa Gymreig y Gadeirlan, adroddodd Esgob Pat (a oedd Esgob Anglicanaidd benywaidd cyntaf yn Iwerddon a Phrydain) ei hanes a’i thaith i ordinasiwn, ac yna i’r Esgobaeth Unedig Meath a Kildare. (gallwch wrando ar Esgob Pat drwy glicio yma).

 

IMG_1409Yna, pregethodd Esgob Pat yng ngwasanaeth Cymun Corawl y Gadeirlan (cliciwch yma i glywed ei phregeth). Wrth ddechrau’r ddolen newydd rhwng yr Esgobaethau, cyflwynodd Esgob Andy Ffon Fugeiliol i Esgob Pat a oedd wedi’i wneud yn arbennig yn Esgobaeth Bangor (cliciwch yma i glywed y cyflwyniad).

 

IMG_1402

 

IMG_2270Mae Esgob Pat yn ymweld am 3 diwrnod gyda thîm o 4 o’i Hesgobaeth,

  • (Cyfarwyddwr Cyfatherbu’r Esgobaeth)
  • Kevin Bowers (Cadeirydd Pwyllgor Cyllid yr Esgobaeth)
  • Archdeacon Leslie Stevenson (sydd hefyd yn Rheithor Portarlington)
  • Canon John Clarke (Rheithor Undeb Nafan)

 

Y gobaith yw bydd y ddwy Esgobaeth yn gallu dysgu oddi wrth ei gilydd mewn cyfnod o newid, gan sicrhau bob amser bod trosglwyddo Newyddion Da’r Efengyl bob amser wrth galon ein cenhadaeth a’n gweinidogaeth yn ein Hesgobaethau.

 

 

Meath a Kildare – Gwefan yr Esgobaeth

Meath and Kildare – map yr Esgobaeth

Wicipedia – Esgobaeth Meath a Kildare

IMG_1369