Grant £30K i Gôr Cadeirlan Bangor

Mae Cadeirlan Bangor yn falch iawn i gyhoeddi bod mudiad Cyfeillion Cerddoriaeth Cadeirlannau wedi cynnig grant gwaddol o £30,000 i Gôr Cadeirlan Bangor i gynorthwyo i ddiogelu dyfodol canu corawl o’r radd flaenaf ym Mangor ac yn y Gadeirlan.

Bydd y grant cyffrous hwn yn darparu sylfaen gref ar gyfer cronfa i ddarparu ysgolorion corawl (myfyrwyr sy’n canu yn y Côr ac yn derbyn tâl bychan i gydnabod eu gwasanaeth) i fyfyrwyr o golegau lleol a Phrifysgol Bangor. Bydd hefyd yn cefnogi datblygiad pellach y côr wrth iddo barhau i dyfu ac ehangu o dan arweinyddiaeth y Cyfarwyddwr Cerdd y Cadeirlan, Paul Booth.

 

Mr. Paul Booth
Mr. Paul Booth

Yn rhoi sylw at dderbyn y grant, dywedodd Cyfarwyddwr Cerdd y Gadeirlan, Paul Booth,
‘Dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf mae llawer o eglwysi wedi gweld dirywiad yn niferoedd y bobl ifanc sy’n ymuno â chorau, ac nid oedd Bangor yn eithriad.

Fodd bynnag gwelodd datblygiadau diweddar yn Gadeirlan Bangor fel gyflwyno Côr y Genethod, recriwtio parhaus i Gôr y Bechgyn ac yn awr, mae cysylltiadau newydd â Phrifysgol Bangor wedi cynyddu niferoedd yr Ysgolorion Corawl sy’n canu yma.

Mae’r gefnogaeth hon yn yr is-gwmpasrannau wedi hyrwyddo datblygiad ac ehangiad repertoire y ddau gôr ac rydym wrth ein boddau gyda’r gwelliant parhaus mewn darpariaeth gerddorol yn y Gadeirlan.

 

Yr Ysgolorion Corawl - The Choral Scholars
Yr Ysgolorion Corawl – The Choral Scholars

 

Canon David Fisher
Canon David Fisher

Dywedodd y Pencantor (yr offeiriad sy’n arwain darpariaeth addoli a cherdd yn y Gadeirlan), Y Parchedig Ganon David Fisher,
‘Bangor yw’r gadeirlan hynaf yn y Deyrnas Unedig ac fel y cyfryw mae gennym draddodiad hynafol o ddarpariaeth gorawl.

Mae’r grant gan Gyfeillion Cerddoriaeth Cadeirlannau yn cymeradwyo’n holl waith caled diweddar ac yn caniatáu i ni ganolbwyntio ar ddatblygiad cerddorol ac ysbrydol parhaus y grŵp rhyfeddol hwn o bobl ifanc.

Mae’r rhain yn amserau cyffrous iawn i Gadeirlan Bangor a bydd y grant hwn yn caniatáu i’n corau aros wrth galon ein haddoli Duw fel y mae ef wedi ei ddatgelu ei hun yn Iesu Grist.’

 

Cynhelir gwasanaeth hwyrol weddi gorawl arbennig i ddathlu’r grant hwn ym mis Hydref. Manylion llawn i’w cyhoeddi.

 

Mae gwefan Cyfeillion Cerddoriaeth Cadeirlannau yma.

 

Gewch wylio’r fideo ar ben y dudalen a chlywed y Côr!

 

Am wybodaeth bellach am fechgyn neu ferched yn ymuno â’r côr, ebostiwch, os gwelwch yn dda!

 

Choir by Candlelight

 

DSC_3526