Neges Nadolig Esgob Andy 2015

Esgob Andy

 

Mae Duw yn cyffwrdd â phobl nid trwy arfau, ond trwy gariad, meddai Esgob Bangor, yn ei neges Nadolig ar gyfer 2015.

 

Mae’r genie allan o’r botel byddai’n ymddangos: Ystyrir bod  Gweddi’r Arglwydd yn debygol o dramgwyddo a bod ar ffordd  popgorn da a ‘The Force Awakens’.

Mae’r penderfyniad i wahardd hysbyseb Eglwys Loegr dros y weddi mewn rhai sinemâu wedi codi pob math o aeliau a thymheredd  hefyd.  Gallem synnu a yw hwn yn ddarn arall o gywirdeb gwleidyddol wedi mynd yn hurt bost neu a oedd gan y sinemâu bwynt.

Yn rhyfedd mae gennyf beth cydymdeimlad â hwy.  Nid oherwydd fy mod yn meddwl mai Cristnogaeth yw hyn o dan radar neu ymdrech gynnil i’n troi i gyd heb i ni wybod ond oherwydd pan fyddwch yn darllen Gweddi’r Arglwydd – ‘Deled Dy Deyrnas ’, gallech eich synnu eich hun.

Mae gofyn i Dduw ddymchwel gormes, nid yn unig Daesh neu Isis, yn swnio’n danseiliol ac yn  beryglus.  Ond dyma’r hyn y mae’n ei olygu mewn gwirionedd i weddïo’r weddi honno.

 

Adeg y Nadolig mae ein meddyliau’n troi’n anochel tua Bethlehem a baban mewn preseb, yn ddiymadferth ac yn fregus.

Wedi ei eni i fyd lle roedd y nerthol yn dal grym llwyr ac yn sathru gwrthryfel yn ddidrugaredd, nid yw’n swnio fel y ffordd amlwg i hebrwng i mewn teyrnasiad heddwch a dymchwel y cryf.

Eto dyma’r pwynt.  Nid ffordd Duw o symud pobl, cymunedau a’r byd i heddwch yw drwy gyfrwng gwn neu fomiwr hunanladdol ond drwy rym cariad.

Rhoddodd un o ysgrifenwyr yr Efengyl bethau fel hyn: ‘Nid aeth Duw i’r holl helbul o anfonDSC_4997 ei Fab ddim ond i bwyntio bys cyhuddgar, yn dweud wrth y byd pa mor ddrwg ydoedd.  Daeth i gynorthwyo, i unioni’r byd eto’ (Ioan 3:16, Y Neges).

Y grym hwn i garu yn wyneb byd nad yw bob amser yn gweithredu’n ddoeth, yn gyfiawn eto ar ei ben ei hun yn gariadus sy’n fy nghyffwrdd y Nadolig hwn.

Mae Teyrnas lle mae’r math hwn o gariad yn ennill pobl i fywydau gwell yn swnio’n werth ei hystyried.

Rwyf yn gobeithio ac yn gweddïo ei fod yn eich cyffwrdd chi hefyd.

Boed i chi gael Nadolig bendithiol a hapus.

+Andrew, Bangor