Negeseuon Pasg Esgob Andy

 

Mae Esgob Andy wedi paratoi neges Pasg fideo ac ysgrifenedig eleni.

Yn ei neges Pasg ysgrifenedig mae’n adfyfyrio ar sefyllfa mewnfudwyr mewn gwersylloedd o amgylch Calais.

Yn ei neges Pasg fideo (a draddodir yn Saesneg) mae’n ystyried symbol y Groes ac yn gwahodd gwylwyr i ystyried ystyr y Pasg iddynt hwy.

 

Y Pasg a’r Jyngl 

Mae’n debyg ein bod i gyd yn ddigon cyfarwydd â’r gair ‘jyngl’. Mae’n dwyn sawl delwedd i’r cof – planhigion a synau rhyfedd, anifeiliaid gwyllt a llwythau coll o fyd arall. Efallai bod delweddau gwahanol hefyd yn croesi’n meddyliau, megis yr hyn sy’n fyd real ac agos iawn aton ni ger porthladd Calais yng Ngogledd Ffrainc, lle mae miloedd o ffoaduriaid wedi ymgartrefu wrth iddyn nhw, yn eu trallod, geisio’n daer i ganfod bywyd gwell yn unrhyw le arall.

Mae rhan sylweddol iawn o’r ‘jyngl’ – yr eglwysi, rhai siopau, a chlwb nos hyd yn oed – wedi’u dymchwel gan awdurdodau Ffrainc sydd, ac mae’n hawdd deall hyn, ddim yn dymuno i’r dyrfa enfawr hon o ddynoliaeth dan wewyr, ddod yn rhan annatod a pharhaol o’r dirwedd. Er hynny, mae’r dioddefaint a’r ofn a’r anobaith yn parhau, yn ogystal â’r ansicrwydd mawr i’r rhai hynny sy’n ceisio cadw’n gynnes o amgylch eu tanau agored ac yn rhygnu byw yn eu cytiau dros dro.

Ym mis Ebrill, fy ngobaith ydy teithio yno gyda nifer o bobl o Ogledd Cymru i gludo cyflenwadau angenrheidiol i’r ‘Jyngl’. Dim ond diferyn bach yn y môr fydd ein cyfraniad ond bydd cael profi’r olygfa ein hunain o leia’n caniatáu inni fod yn fwy ymwybodol o’r broblem.

Dwi’n cael fy hun eto eleni’n ystyried ystyr y Pasg: y newyddion da am Iesu, sy’n fyw ac sy’n cynnig bywyd newydd i bawb. Mae’r Atgyfodiad bob amser yn dynodi gobaith yn goresgyn ofn ac anobaith, gan ddod â goleuni i leoedd a fyddai’n dywyll fel arall. Mae’n ymwneud â’r ffordd y mae Duw cariadus yn tynnu unigolion, pobl a chymdeithas o farwolaeth i fywyd.

Ac yn achos y ‘Jyngl’, mae’n ddigon posib fod gan yr ymdeimlad hwnnw o symud o farwolaeth i fywyd fin caled, cyfoes iddo, gan y bydd yn golygu penderfyniadau gwleidyddol – yn ogystal ag ymdrech enfawr i fynd i’r afael â materion heddwch ac adferiad mewn gwledydd y tu hwnt i Ewrop.

Fe fydd yn golygu’r math anoddaf o gariad, un a fydd yn gwrthod gwingo rhag llwyddo i greu bywyd gwell i’r rhai hynny sydd ar hyn o bryd yng nghysgod ‘ceunant tywyll dychrynllyd’. Fe fydd yn golygu cost a newid ond dyna beth mae atgyfodiad yn ei olygu a dyna sy’n gwneud y Pasg mor arbennig o bwysig.

+Andrew Bangor