Penodiad Tiwtor Sefydliad Padarn Sant ar gyfer Esgobaeth Bangor

2017-02-11-Susan Blagden 1

Mae Esgob Bangor –  y Gwir Barchedig Andy John – wedi croesawu cyhoeddiad gan y Parchedig Ddr Jeremy Duff, pennaeth y corff sy’n gyfrifol am hyfforddiant yn yr Eglwys yng Nghymru – Sefydliad Padarn Sant – bod y Parchedig Susan Blagden wedi’i phenodi fel Tiwtor Sefydliad Padarn Sant ar gyfer Esgobaeth Bangor.

Prif rôl Susan fydd cyd-deithio â phobl o’r Esgobaeth ar eu taith o gael eu dethol ar gyfer hyfforddiant ar gyfer gweinidogaeth drwyddedig ac ar ddiwedd eu taith hyfforddiant a’u trwyddedu neu ordeinio.

Meddai Susan, “Rwy’n falch bod fy rôl newydd gyda Sefydliad Padarn Sant bellach wedi ei ffurfioli ac rwy’n edrych ymlaen at fy ngweinidogaeth newydd. Mae’n gyfle i mi  fod yn rhan o rywbeth newydd a chyffrous o fewn yr Eglwys yng Nghymru ac Esgobaeth Bangor. Does dim byd gwell na gweld datblygiad gweinidogaeth Gristnogol a doniau er gogoniant Teyrnas Dduw wrth i bobl symud drwy eu hyfforddiant. Mae dim ond bod yn rhan fach o hyn yn fraint.”

Wrth sôn am benodiad Susan, dywedodd y Parchedig Ddr. Jeremy Duff, “Bydd Susan yn un o dîm o chwe tiwtor, un ym mhob Esgobaeth ein Talaith. Hi fydd y person cyswllt rhwng pobl o’r Esgobaeth sy’n hyfforddi at y weinidogaeth a Phadarn Sant. Mae ganddi’r sgiliau i berfformio’r weinidogaeth hon yn dda, a bydd hefyd y person arweiniol o fewn Padarn Sant gyda chyfrifoldeb am Ddatblygiad Ysbrydol. Mae pawb ym Mhadarn Sant yn edrych ymlaen at rannu yn ei rhoddion a’i fel cydweithiwr ac aelod gwerthfawr o’n tîm.”

Meddai Esgob Bangor, y Gwir Barchedig Andy John, “Mae Susan wedi bod yn gaffaeliad ardderchog fel Swyddog Hyfforddi yn ein Hesgobaeth, a rŵan mae ei rôl yn datblygu fel rhan o dîm ein talaith ym Mhadarn Sant. Rwyf wrth fy modd y bydd hi hefyd yn gallu rhoi ychydig o’i hamser i barhau â’i gweinidogaeth hyfforddi, sy’n cefnogi clerigion yn yr Esgobaeth, yn ogystal â’i gwaith gwerthfawr gyda Phwyllgor Ysbrydolrwydd Ynys Enlli.”

Mae Susan eisoes wedi dechrau ar ei swydd a bydd yn parhau i fyw yn Esgobaeth Bangor.