Esgob Bangor yn ymuno â galwadau i atal allgludiad Shiromini Satkunarajah

2017-02-27-Shiromini 1WMae Esgob Bangor, y Gwir Barchedig Andy John, wedi ymuno â galwadau i atal allgludiad Shiromini Satkunarajah i Sri Lanka a’i bod yn cael caniatâd i gwblhau ei chwrs gradd.

Dywedodd Esgob Andy, “Mae’n warth bod myfyrwraig gydwybodol, 21 mlwydd oed, yn mynd i golli 3 mlynedd o waith caled o achos tri mis.

Os oes rhaid iddi ddychwelyd i Sri Lanka, meddyliwch faint yn fwy medrith gyflawni gyda gradd ardderchog mewn peirianneg, nid yn unig iddi hi a’i theulu, ond fel model rôl ar gyfer menywod ifanc eraill yn y wlad honno. Fel hyn bydd ganddi ddim i ddangos am ei hastudiaethau ym Mhrifysgol Bangor.

Rwyf dal heb fy narbwyllo bod allgludo yn drugarog, deg neu gyfiawn. Rwyf yn galw ar y Swyddfa Gartref i atal y broses er mwyn i’r achos hwn gael eu harchwilio yn fanwl.”

Arestiwyd Shiromini a’i Mam ym Mangor yr wythnos ddiwethaf a chludwyd wedyn at Ganolfan Allgludio Mewnfudwyr Yarl’s Wood. Maent i fod i gael eu cludo ar awyren yn ôl i Sri Lanka nos yfory (28.2.2017). Mae cyfreithwyr yn gweithio ar eu hachos, ond mae amser yn brin.

Mae dros 138,000 o bobl wedi ‘llofnodi’ deiseb Shiromini ar change.org

 

DIWEDDARIAD 28.2.2017 – mae Shiromini a’i Mam wedi’i rhyddhau ac mae ganddynt ganiatâd i aros tan fydd Shiromini’n cwblhau ei hastudiaethau. Mae’r broses hawlio lloches iddynt yn parhau.

 

Linciau eraill:

  • http://www.bbc.co.uk/cymrufyw/39092598
  • https://www.bangor.ac.uk/news/latest/shiromini-satkuranajah-31205
  • http://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/exception-student-deportation-three-months-before-graduation-sri-lanka-home-office-amber-rudd-a7600511.html
  • http://www.dailypost.co.uk/news/north-wales-news/judicial-review-hope-bangor-student-12659880
  • http://www.bbc.co.uk/news/uk-wales-north-west-wales-39091296