Arddangosfa Gelf @ Cadeirlan Bangor: “Yn ein meddwl mae sawl ystafell …”

Tree in the CathedralMae coeden wedi cael ei osod tu mewn Cadeirlan Bangor yn ddiweddar! Dim planhigyn, ond darn o gelf mae llawer o bobl wedi cyfrannu ato. Y gobaith yw bydd mwy yn gwneud eto, fel gall y goeden dyfu!

Mae’r goeden wedi’i greu allan o giwbiau y mae pobl wedi dylunio. Wedyn, mae pob ciwb wedi’i glymu i rwyd sy’n croesi ben gorllewinol corff y Gadeirlan. Mae pob ciwb wedi’i ‘wneud’ gan unigolyn mewn gweithdy, ac yn cynrychioli ystafell yn eu meddwl, sy’n rhoi teitl i’r arddangosfa – “Yn ein meddwl mae sawl ystafell …”.

 

Tim Iliffe

Yr Arlunydd Arweiniol ar gyfer yr arddangosfa hon yw Tim Iliffe o Lanfairfechan. Dywedodd, ‘Mae’r goeden yn rhan o brosiect a ddaeth i fodolaeth fel fy ffordd i o ddathlu bywyd yn rhydd o feddyginiaeth a chefnogaeth allanol. Dros yr 20 mlynedd diwethaf dw i wedi bod yn byw gyda chyflwr iechyd meddwl a olygodd bod rhaid i mi roi’r gorau i’m gyrfa broffesiynol. Fodd bynnag, yn ystod 2014 roeddwn yn gallu rhoi’r gorau i gymryd y cyffuriau presgripsiwn, a dw i wedi bod yn rhydd o feddyginiaeth ers hynny.

Wedyn bûm yn llwyddiannus wrth gyflwyno cais am grant ymchwil a datblygu Cyngor Celfyddydau Cymru ar gyfer prosiect o’r enw ‘Awyr, Gwynt a Thân’. Mae arddangosfa “Yn ein meddwl mae sawl ystafell …” yn un rhan o’r prosiect hwn, ac yng Nghadeirlan Bangor mae’r goeden yn goeden Acasia, sydd i’w weld yn aml yn Esgobaeth Lango yn Uganda, sy’n gysylltiedig ag Esgobaeth Bangor.’

Mae’r ciwbiau sy’n hongian ar y goeden yr un faint â blychau meddyginiaeth Tim yn ystod cyfnod ei salwch. Mae Tim wedi ymweld ag amrywiaeth o bobl a grwpiau a’i helpu i gynllunio a datblygu eu ciwbiau mewn gweithdy. Hyd yn hyn mae 500 o flychau wedi’i chwblhau, rhai ohonynt yn cymryd sawl awr i ddylunio.

Mae ‘na ddal cyfle i unrhyw grŵp i gysylltu â Tim, a fydd yn fodlon cynnig gweithdy er mwyn greu’r ciwbiau. Yn ystod 2017 bydd yr arddangosfa mewn 3 lleoliad arall yng Ngogledd Cymru, a byddai Tim yn hoffi cael 1000 ciwbiau erbyn i’r arddangosfa dod at derfyn ei thaith.

 

InOurMindsPosterBilingual

Wrth sôn am yr arddangosfa, dywedodd Deon Bangor, y Tra Pharchedig Kathy Jones ‘Mae’n wych bod Cadeirlan Bangor yn gallu cynnal yr arddangosfa hon. Mae cymdeithas yn ei chael yn anodd delio â salwch meddwl, gan ei fod yn anweledig ac yn anodd i’w ddeall, oni bai eich bod wedi bod trwyddo.

Fel llawer un, rwyf wedi bod yn dyst i’r problemmau y mae dioddefwyr iechyd meddwl yn eu hwynebu, ac felly mae’r arddangosfa hon yn gyfle i godi ymwybyddiaeth o faterion iechyd meddwl. Yn wir, mae hyn yn thema y byddwn yn archwilio drwy gydol y Grawys yn ein gwasanaethau ar y Sul yng Nghadeirlan Bangor, gyda siaradwyr Cristnogol sydd â phrofiad mewn delio â materion iechyd meddwl. Mae’n bwysig nad yw materion iechyd meddwl yn cael eu hanghofio.”

 

The exhibition is in Bangor Cathedral until April 30th, from 10:30am to 3:30pm from Monday to Thursday, 10:30am to 1pm on Saturday.

Mae’r arddangosfa yng Nghadeirlan Bangor tan 30 Ebrill, 10:30yb-3:30yp o ddydd Llun hyd ddydd Iau, 10:30yb hyd 1yp ar ddydd Sadwrn.

Y themâu a fydd yn cael eu yn archwilio’n ystod y gwasanaethau Sul trwy’r Grawys yng Nghadeirlan Bangor yw:

  • 5 Mawrth (Garawys 1), Iechyd a lles cyffredinol, Canon Robert Townsend
  • 12 Mawrth (Garawys 2), Dementia, Parchedig Dr. Bob Friedrich
  • 19 Mawrth (Garawys 3), Ymddiriedaeth, Dr Sally Harper a Dr Huw Lloyd
  • 26 Mawrth (Garawys 4), Ymwybyddiaeth Fugeiliol, Y Parchedig Linda Mary Edwards
  • 2 Ebrill (Garawys 5), Blinder, Dr. Rhys Davies a Parchedig Adrian Stark-Ordish

 

Decarated Cubes and cathedral