‘Gwreiddio yn Nuw?’ y Grawys hwn

2017-02-19-Clawr Gwreiddio yn Nuw.1

Mae Esgobaeth Bangor yn falch o gyhoeddi bod y llyfr diweddaraf mewn cyfres o gyhoeddiadau dwyieithog – i annog pobl i addoli Duw, tyfu’r Eglwys a charu’r byd – ar gael yn awr.

‘Gwreiddio yn Nuw?’ ydy Llyfr Grawys yr Esgobaeth ar gyfer 2017, ac wedi’i baratoi gan Swyddog Ysbrydolrwydd yr Esgobaeth, y Parchedig Janet Fletcher.

2017-02-27- Janet Fletcher Square 1Wrth edrych ymlaen at bobl yn defnyddio’r deunydd, dywedodd Janet, ‘Gall grwpiau neu unigolion ddefnyddio’r llyfr hwn. Yn dilyn y cyflwyniad, mae pob wythnos o’r Grawys yn dechrau gyda gweddi, ac yna fe agorir thema’r wythnos trwy ddarn o’r Hen Destament, y trywydd yn parhau trwy’r Testament Newydd a darlleniad i’n harwain at y Groes. Mae 6ed Sul y Grawys, sy’n dechrau gyda Sul y Blodau, yn wahanol gan gynnig myfyrdod byr a cherdd, ar gyfer Dydd Iau Cablyd, Gwener y Groglith, Dydd Sadwrn a Dydd Sul y Pasg.

Mae delwedd coeden wedi gweu drwy bob wythnos, gydag eglurhad ar sut i ddefnyddio’r ‘coeden’ a sut i weddïo gyda’r ‘coeden’ sy’n cysylltu gydag arddangosfa gelf yng Nghadeirlan Bangor. ‘

Dywedodd – Esgob Bangor – y Gwir Barchedig Andy John – ‘Rwy’n edrych ymlaen at ddefnyddio’r llyfr hwn i’m harwain trwy dymor sanctaidd y Grawys, wrth i ni baratoi ar gyfer y dathliad Cristnogol mwyaf yr Wythnos Fawr a’r Pasg. Mae tymor y Grawys yn gyfle i ni ddyfnhau’n ffydd ac i gerdded yn agosach gyda Duw. Bydd y llyfr hwn yn ein helpu i wneud hynny, ac fe’i cymeradwyaf i bobl ffyddlon ein Hesgobaeth a phobl Gristnogol eraill.’

Dosberthir copïau at Ardaloedd Gweinidogaeth, ond mae copi pdf ar gael i’w lawrlwytho yma.