Ymunwch â Gwylnos Bangor dros Heddwch

2017-03-25-Gwylnos Bangor 2-1 1

Mae Imam Canolfan Islamaidd Bangor – Mirazam Khan a Deon Bangor – y Tra Pharchedig Kathy Jones – yn gofyn i bobl i ymuno â nhw am awr wythnos nesaf i weddïo dros heddwch yn dilyn yr ymosodiad yn Llundain wythnos ddiwethaf.

Cynhelir yr Wylnos yn Eglwys Gadeiriol Bangor nos Fercher nesaf (29 Mawrth) am 5:30yp.

Dywedodd Deon Bangor, “Yn dilyn y digwyddiadau trasig a thrist yn Llundain ddydd Mercher diwethaf, hoffai’r Imam a minnau gwahodd pobl o bob ffydd i dreulio amser gyda’n gilydd, i ddangos bod gennym lawer yn gyffredin, y gallwn fod yn gytûn yng nghwmni ein gilydd wrth ofyn i Dduw i gysuro’r rhai sy’n dioddef ac i ddod â heddwch i’n byd.”