Archesgob Rowan Williams i draddodi Darlith Tîm Caplaniaeth Prifysgol Bangor

Processed with MOLDIV

Recordiad o’r Ddarlith Ar Gael

Roedd yn wych i gael dros 200 o bobl yn Narlith Tîm Caplaniaeth Prifysgol Bangor nos Lun diwethaf (2017.04.24)

Rhoddodd yr Archesgob Rowan caniatâd i’w eiriau gael eu recordio a diolchwn iddo am hynny. Diolch hefyd i Dechnegydd y Brifysgol, Iolo Price.

Croeso i chi wrando ar ddarlith (a draddodwyd yn Saesneg) Archesgob Rowan (42 munud)!

 


⦿ ⦿ ⦿ ⦿ ⦿ ⦿ ⦿ ⦿ ⦿ ⦿ ⦿ ⦿

 

 

Bydd cyn Archesgob Cymru a Chaergaint, Arglwydd Williams o Ystumllwynarth – Dr Rowan Williams –  yn traddodi darlith gyhoeddus ym Mangor nos Lun nesaf.

Mae Dr. Williams, a ymddeolodd fel Archesgob Caergaint yn 2012, bellach yn Feistr Coleg Magdalen ym Mhrifysgol Caergrawnt.

Bydd yn traddodi Darlith Tîm Caplaniaeth Prifysgol Bangor yn Adeilad Pontio am 7yh nos Lun nesaf (24 Ebrill – Darlithfa PL5).

Wrth edrych ymlaen at y ddarlith, dywedodd Esgob Bangor – y Gwir Barchedig Andy John –  “Bydd yn wych i gael un o’r diwinyddion mwyaf yr Eglwys Anglicanaidd yn ôl yn ein plith Rwyf wrth fy modd ei fod wedi dewis arwyddair ein Hesgobaeth – Addoli Duw, Tyfu’r eglwys, caru’r byd – fel y teitl ar gyfer y ddarlith hon Mae’n argoeli i fod yn achlysur ardderchog.’

Lawrlwythwch posteri’r achlysur –   Cymraeg     Saesneg