Negeseuon Pasg Esgob Andy 2017

Mae Esgob Andy wedi paratoi neges fideo a neges ysgrifenedig ar gyfer y Pasg.

Yn ei neges ysgrifenedig mae Esgob Andy yn ystyried y ddadl ddiweddar am y geiriau ‘Pasg’ ac ‘Wyau’, ac yn annog pobl i ganolbwyntio ar wir ystyr y Pasg.

Yn ei neges fideo (a draddodir yn Saesneg), mae Esgob Andy yn trafod brwydrau hynafol yn ogystal â brwydrau’r presennol, a sut mae’r Atgyfodiad yn cynnig gobaith i ni.

Mae video ar gael yma : https://vimeo.com/212717044

 

 

 

Rhowch Pasg o flaen wyau

Parodd y cynnwrf ddim yn hir: ‘Cwmni Cadbury yn wynebu llid y cyfryngau cymdeithasol dros stori’r wyau Pasg’, meddai’r pennawd. Prin fod y penderfyniad i dynnu enw’r Pasg o’r wyau’n mynd i greu boicot cyffredinol o gynnyrch Cadbury ac yn ôl sylw tafod-mewn-boch un sylwedydd: ‘Mae’r holl helynt ‘ma ynglŷn ag wyau Pasg yn diystyru’r cwestiwn MAWR: Pam bod siocled yn blasu’n well pan fo mewn siâp wy?!’
O dderbyn y ffraethineb i gyd, mae rhywun yn gallu deall o le mae’r cwynion hyn yn deillio – un esiampl arall o gwmni seciwlar yn ymbellhau oddi wrth ei wreiddiau Cristnogol. Holl symbolaeth yr wy, wedi’r cyfan, ydy bywyd newydd, union neges y Pasg. Felly, tybed, a oes ganddyn nhw bwynt?
Mae hi’n ddiddorol nodi nad oedd y Pasg cyntaf yn llawn danteithion na dadleuon o’r fath, ond serch hynny, roedd iddi ei siâr o sgandal, gyda chyhuddiadau o bobl yn dwyn o feddau ac anfadwaith o bob math. Cafwyd y sbardun go iawn a daniodd y byd yn wenfflam pan ganfyddodd rhyw wragedd un bore bod corff dynol wedi diflannu. Roedd maen mawr wedi’i symud i’r neilltu a’r unig gliw oedd bod rhywfaint o ddillad yr amdo wedi’u gadael ar ôl. A dyna’r pwynt wrth gwrs: does dim angen dillad claddu’r meirw ar y byw. Gan wneud y sylw amlwg, dyma ddieithryn trwsiadus yr olwg yn gofyn y cwestiwn: ‘Pam dych chi’n edrych mewn bedd am rywun sy’n fyw?’
Dwi’n siŵr ein bod wedi wynebu amseroedd caled yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, sefyllfaoedd y gallwn hyd yn oed eu disgrifio efallai fel rhai marwol o gofio sut oedden nhw’n teimlo i ni ar y pryd. Mae’r Pasg yn ein dysgu bod Iesu’n camu i mewn i’r mannau tywyll, angheuol hynny o’n bywydau, gan ffrydio pelydrau neges gobaith a newydd-deb. Dyma ystyr yr atgyfodiad ac mae wrth wraidd calon y Pasg.
Nid tymor o holi ‘Sut wyt ti’n bwyta dy un di?’ ydy hwn, na ‘chwaith ai Cadbury neu Galaxy biau hi. Canfod bod Duw gyda ni ynghanol materion bywyd a marwolaeth ein dydd i ddydd ydy hi – mae’r oll ynglŷn â rhoi’r Pasg yn ôl yn ein byw a bod cyfan, ac nid dim ond ar ein hwyau Pasg yn unig. +Andrew Bangor