Ficer Baghdad yn ymweld ag Esgobaeth Bangor

Yn dilyn yr ymweliad gan Dr Rowan Williams, cyn Archesgob Cymru a Chaergaint, mae Esgobaeth Bangor yn edrych ymlaen at groesawu person adnabyddus a phwysig arall o’r Eglwys Anglicanaidd.

Mae Canon Andrew White, sydd yn ficer Eglwys Sant Siôr, Baghdad, yn Iraq, yn cymryd rhan mewn digwyddiadau yng Nghadeirlan Bangor a Llangefni ar nos Sadwrn 6 Mai a bore Sul 7 Mai.

St. George's Baghdad
Eglwys Sant Siôr, Baghdad

Roedd Canon Andrew yn Gyfarwyddwr Gweinidogaeth Ryngwladol yn y Ganolfan Ryngwladol Cymodi yn Eglwys Gadeiriol Coventry, cyn iddo ddechrau mynd i Eglwys Sant Siôr ym Mhaghdad yn 1998. Ers hynny Mae Eglwys Sant Siôr wedi dod yn ganolfan ar gyfer cymodi a chymorth. Daeth Canon Andrew yn enwog fel trafodwr a chymodwr mewn rhai o’r sefyllfaoedd mwyaf anodd yn y Dwyrain Canol. Mae ei fywyd wedi bod yn destun i fygythiadau, ac ar un adeg roedd angen hyd at 35 o warchodwyr er mwyn iddo barhau gyda’i waith a gweinidogaeth.

Ar hyn o bryd nid yw’n gallu bod ym Mhaghdad gan ystyrir yn rhy beryglus iddo fod yn bresennol yno, ac mae o hefyd yn dioddef o Sglerosis Ymledol. Er gwaethaf hyn, mae’n parhau i fod yn siaradwr hudolus, am bwy mae llawer yn galw.

Wrth edrych ymlaen at ymweliad Canon Andrew, dywedodd Esgob Bangor, y Gwir Barchedig Andy John, “Mae ‘nag adegau pan mae enwau a llefydd yn plethu gyda’i gilydd, ac mae Canon Andrew White a Baghdad yn enghraifft o hyn .

Nad ydy Canon Andrew White erioed wedi cilio naill ai wrth sefyll dros gariad Duw yn Iesu, neu’n ei awydd i rannu’r cariad hwnnw.

Mae’r ffaith bod cymeriadau diegwyddor wedi ei weld fel bygythiad yn brawf o weinidogaeth anhygoel cymodi Canon Andrew. Mae Canon Andrew yn offeiriad di-ofn a dewr sydd wedi llwyddo i ddod â heddwch a chariad Iesu i sefyllfaoedd anobeithiol yn wyneb gwrthwynebiadau gelyniaethus.

Rydw i’n edrych ymlaen yn fawr at ei glywed yn siarad ac yn gobeithio y bydd llawer o bobl eraill yn dod i gael eu hysbrydoli gan ei eiriau.’

 

▸ ▸ ▸ ▸ ▸ ▸ ▸ ▸ ▸ ▸ ▸ ▸ ▸ ▸ ▸ ▸

Bydd Canon Andrew yn brif siaradwr yn y digwyddiadau ‘Cariad ar Waith’  yn

  • Cadeirlan Bangor ar nos Sadwrn 6 Mai, am 6:30yh
  • Ysgol Gyfun Llangefni ar fore Sul 7 Mai am 10:30yb

Bydd hefyd yn siarad mewn digwyddiadau tebyg ar ddydd Llun 8 Mai yn Y Drenewydd (Eglwys y Bedyddwyr, Y Drenewydd) ac yn Eglwys Gadeiriol Henffordd ar  ddydd Mercher 10 Mai .

Trefnir digwyddiadau ‘Cariad ar Waith’ gan FGB – Manylion: https://www.fgbuk.org/upcoming-events