Bishop Andy comments on Manchester attacks

Version 2

Mae Esgob Bangor, y Gwir Barchedig Andy John, wedi ymateb i’r digwyddiadau trist ym Manceinion neithiwr.

“Fel y miloedd o bobl yng nghyngerdd Ariana Grande, rwyf innau wedi mwynhau digwyddiadau tebyg mewn arenâu mawr. Ni allaf ddychmygu sut mae’n teimlo pan fydd noson mor dda yn cael ei difetha gan weithred mor ddisynnwyr. Mae sylweddoli bod bywydau – a bywydau ifanc – wedi eu colli yn ofnadwy.

Ni allaf ond gweddïo y bydd Ysbryd Duw yn gysur i’r rhai sy’n cael eu hunain yn galaru am eu hanwyliaid, ac y bydd Duw yn dod ag iachâd i’r rhai yn yr ysbyty, a phawb arall sydd wedi cael eu heffeithio.

Ni allaf ond edmygu gwaith y gwasanaethau brys a meddygol ar adegau fel hyn, ac mae ymateb pobl leol Manceinion a aeth allan o’u ffordd i helpu eraill yn wir yn galonogol.

‘Mae geiriau Iesu o’r Groes – ‘O Dad, maddau iddynt’ – yn heriol y bore ‘ma. Rwyf yn gweddïo y gall y calonnau oer a oedd tu ôl y trais hwn yn dod i weld ffolineb eu gweithredoedd diangen.

Fodd bynnag, ein hymateb fel Cristnogion yw sefyll gyda’n gilydd yn erbyn trais wrth rannu’r cariad a heddwch mae Iesu yn rhoi i ni :  caru ein gilydd fel y mae Ef yn ein caru ni.”