Datganiad gan Arweinwyr Ffydd yn Ninas Bangor yn dilyn yr ymosodiad ym Manceinion

Wrth ymateb i’r ymosodiad terfysgol erchyll ym Manceinion ddoe, mae tri o Arweinwyr Ffydd Dinas Bangor wedi dod at ei gilydd heddiw i gynnig eu meddyliau a gweddïau i bawb sydd wedi cael eu heffeithio gan yr ymosodiad terfysgol ym Manceinion neithiwr.

Mae Gerald Williams (Baha’i a Chaplan Heddlu Gogledd Cymru), y Tra Pharchedig Kathy Jones (Deon Bangor) a Mirazam Khan (Imam Canolfan Islamaidd Bangor) wedi cyhoeddi datganiad ar y cyd.

Maent yn dweud, ‘Mae’n calonnau yn mynd allan i’r teuluoedd sydd wedi colli bywyd rhywun annwyl, yn ogystal â’r rhai sydd wedi cael eu hanafu.

Rydym yn gobeithio yn y pen draw y gall y dicter a dicllonedd a theimlir o ganlyniad i’r ymosodiad hwn ar bobl ddiniwed yn arwain at fwy o ymdrechion i ddileu trais yn ein gwlad ac yn ein byd.’

2017-05-23-Bangor Faith Leaders 1

Yn y llun yng Nghadierlan Bangor : C i Dd : Muhammad Firhaus,  Dr. Mahdi Jibani (Cadeirydd Canolfan Islamaidd Bangor),  Gerald Williams (Baha’i a Chaplan Heddlu Gogledd Cymru),  Y Tra Pharchedig Kathy Jones (Deon Bangor),  Mirazam Khan (Imam Canolfan Islamaidd Bangor),  Y Parchedig Wynne Roberts (Caplan yn Ysbyty Gwynedd)