Ymprydio gyda ffrindiau cyn ordeiniad

Ymprydio gyda ffrindiau cyn ordeiniad

Bydd ymgyrchydd sydd hefyd yn ymgeisydd am ordeiniad gyda’r Eglwys yng  Nghymru yn treulio dydd Sadwrn yma (17.6.17) – y dydd Sadwrn cyn ei hordeiniad  yn ddiacon – yn ymprydio gyda’i chydweithwyr a ffrindiau Mwslimaidd yn ystod eu tymor sanctaidd Ramadan.

Bydd Sara Roberts, o Griccieth, yn treulio’r diwrnod yng Nghanolfan Islamaidd Bangor, cyn ymuno â’r Iftar, sef y pryd mae Mwslimiaid yn rhannu i ddod â’i ympryd i ben yn ystod Ramadan.

Ar hyn o bryd mae Sara yn cwblhau ei hyfforddiant ar gyfer ordeinio yn Ardal Gweinidogaeth Bro Enlli, sy’n gwasanaethu Pwllheli, Llanbedrog, Aberdaron a’r cymunedau cyfagos. Daw hi’n gurad yno ar ôl ei hordeiniad.

Gan edrych ymlaen at yr ympryd, dywedodd Sara, “Mae llawer o resymau pam dw i’n gwneud hyn: i ddangos undod gyda’m cymdogion Mwslimaidd, i rannu yn y testament grymus hwn i ffydd, i fyfyrio wrth i fy ordeinio agosáu ac i ystyried beth mae’n ei olygu ac i archwilio’n ddyfnach y berthynas rhwng bwyd, gweddi a chysylltiad i’r un Dwyfol.

Rwyf yn ddiolchgar am y gwahoddiad i ymuno â Chanolfan Islamaidd Bangor a hefyd yn edrych ymlaen at weld rhai o fy ffrindiau o’r Ganolfan yn fy ordeiniad y dydd Sadwrn canlynol.”

Mae Sara hefyd yn gofyn i bobl cyfrannu at achos da i gefnogi ei hympryd. Mae hi’n gobeithio codi arian ar gyfer Gegin Gymunedol y Ffoaduriaid yng Nghalais. Mae Sara wedi treulio amser fel gwirfoddolwraig yno yn cefnogi ffoaduriaid mewn gwersylloedd sydd yn ceisio cyrraedd y DU. Mae’r Gegin Gymunedol yn ceisio helpu ffoaduriaid Mwslimaidd gyda’u hymprydio yn ystod y tymor sanctaidd Ramadan.

Gellir ei chefnogi yma https://mydonate.bt.com/charities/refugeecommunitykitchen