Sioe Môn 2017

Bellach y mae’r Eisteddfod yn dirwyn i ben, felly gall meddyliau droi at Sioe Môn yr wythnos nesaf ar Faes y Sioe, Mona.  Unwaith eto bydd yr Esgobaeth  yn cymryd rhan yn y digwyddiad blynyddol hwn ar ddydd Mawrth a dydd Mercher yr wythnos nesaf (15 a 16 Awst).

Y flwyddyn hon ym Mhabell yr Esgobaeth

  • cynhelir addoliad am 11yb ar y ddau ddiwrnod
  • bydd Mr Tom Clifton yn arddangos Hanes yr Eglwys a Llwybrau Pererinion y dyfodol a Thwristiaeth.
  • Bydd Cyfarwyddwr Cerddoriaeth ein Cadeirlan, Mr Paul Booth, a grŵp o aelodau Côr y Gadeirlan yn canu, wrth iddynt chwilio am ‘yr Aled nesaf’ (Jones!).
  • Bydd Cyfarwyddwraig Esgobaethol Addysg ac Ymgysylltu, Mrs Anest Gray Frazer, yn edrych ymlaen at y ddwy Ysgol Eglwys newydd ar Ynys Môn
  • bydd amryw weithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc, gan gynnwys paentio wynebau
  • bydd Undeb y Mamau yn darparu lluniaeth i’r safon uchel arferol.

Os ydych yn dod i’r sioe, galwch heibio ar gyfer hwyl a sgwrs!