Adnoddau Eco-Eglwys ac Amser Creu 2017

 

2 Lyfryn Newydd gan Y Parchedig Stuart Elliott, i’w defnyddio!!!

 


 

Troedio’n Ysgafn ar y Ddaear Sanctaid

Dyma lawllyfr byr yma’n eich cyflwyno i’r Eco-Eglwys, prosiect gan A Rocha a bydd yn cynnig ffyrdd eraill o ddechrau edrych yn holistig ar yr eglwys leol mewn perthynas â’r amgylchedd.

Mae’r alwad arnom yn Genesis i ofalu am y greadigaeth yn orchymyn i Gristnogion wneud gwaith Amgylcheddol.   Er bod hon yn ddehongliad defnyddiol i fyfyrio arni, mae’n anodd gwybod yn aml iawn yn union lle i gychwyn pan fydd pobl yn siarad am newid yn yr hinsawdd, targedau ac ynni adnewyddadwy.

Nid yw’r problemau’n hawdd ac ychydig iawn ohonom sy’n arbenigwyr. Yn ein heglwysi lleol rydym eisiau gwneud y pethau cywir er budd yr amgylchedd. Rydym hefyd eisiau gallu dilyn gofyniad Duw ac Iesu i weithio’n llawen (Colosiaid 1:9-16) yn hytrach nag ystyried hon yn ddim byd mwy na thasg feichus arall.

 

Gwelwch fersiwn pdf y ddogfen yma : http://esban.net/TroedioYsgafnWebA4

Lawrlwythwch y fersiwn llyfryn yma : http://esban.net/TroedioYsgafnBooklet (Argraffwch yn A4, tirwedd, duplex, clymu ochr byr)

 

 


 

 

Adnoddau i Amser Creu

Dechreuodd Amser Creu yn yr Eglwys Uniongred yn 1989 ac mae wedi cael ei gefnogi gan nifer cynyddol o eglwysi ar draws Ewrop ers hynny. Mae Rhwydwaith Amgylcheddol Cristnogol Ewrop wedi annog eglwysi i fabwysiadu Amser Creu, yn ymestyn o 1 Medi hyd wledd Sant Ffransis ar 4 Hydref
Cafodd hyn ei gymeradwyo yng Nghynulliad Ecwmenaidd Ewrop yn Sibiu, Romania yn 2007, pryd y cytunwyd i Amser Creu “gael ei ymroi  i weddi ar gyfer diogelu Creu a hybu ffyrdd o fyw cynaliadwy sy’n gwyrdroi ein cyfraniad at newid yn yr hinsawdd”.

Mae’r deunydd yn dilyn darlleniadau’r Llithiadur Cyffredin Diwygiedig ar gyfer dyddiau Sul mis Medi, tan gŵyl Ffransis (4ydd mis Hydref) gyda phwyslais arbennig ar ddarlleniadau’r Efengyl

  • Dydd Sul 3ydd Mis Medi  Codi’r groes 
  • Dydd Sul 10fed Mis Medi  Mewn Gwirionedd mae Grym
  • Dydd Sul 17eg Mis Medi  Mwy o drugaredd
  • Dydd Sul 24ain Mis Medi  Byw gyda digon 
  • Dydd Sul 1af Mis Hydref  Gostyngeiddrwydd newydd
  • Gŵyl Ffransis 4ydd Mis Hydref  Gogoniant y greadigaeth

 

Gwelwch fersiwn pdf y ddogfen yma : http://esban.net/AmserCreuWebA4

Lawrlwythwch y fersiwn llyfryn yma : http://esban.net/AmserCreuBooklet (Argraffwch yn A4, tirwedd, duplex, clymu ochr byr)