Gwasanaeth Coffa Jill Saward yn Nefyn

Cynhelir gwasanaeth coffa i ddathlu a diolch am fywyd Jill Saward am 10.30yb ar Ddydd Sadwrn, Awst 12, 2017 yn Eglwys Dewi Sant, Ffordd Dewi Sant, Nefyn, Gwynedd, LL53 6HY

Mae croeso i bawb sy’n dymuno talu teyrnged i fywyd, gwaith a gweinidogaeth Jill fynychu’r gwasanaeth.

Yn dilyn y gwasanaeth, bydd gweddw Jill, Gavin Drake, yn gwasgaru ei llwch yn y môr oddi ar Draeth Nefyn, yn unol â’i dymuniadau.

Dewisodd Jill Nefyn fel ei gorffwysfa olaf oherwydd cysylltiad hir â’r dref a ddechreuodd nôl yn ei harddegau. Ymwelodd gyntaf â Nefyn fel rhan o’r genhadaeth lan-môr flynyddol, lle bu hithau’n gwasanaethu fel rhan o’r tîm pan roedd yn 18 oed ym 1983. Wedi degawd ar y genhadaeth, rhoddodd y gorau i fod yn rhan o’r tîm ond parhau i dreulio ei gwyliau blynyddol yn y dref yn ystod pythefnos yr ymgyrch genhadol. Mae ei mab hynaf, Myles, yn aelod o dîm y genhadaeth lan-môr.

Anwylodd pobl Nefyn Jill wedi’r ymosodiad ffiaidd yn Ficerdy Ealing ym mis Mawrth 1986 wedi iddo ddod i sylw’r wasg a’r cyhoedd. Daeth draw i’r dref sawl gwaith y flwyddyn a chael croeso cynnes pob tro gan drigolion yr ardal. Fe ffilmiwyd ei chyfweliad gyda Jenni Murray i raglen deledu BBC One  “Everyman: No Great Trauma” yn y dref. “Yn Nefyn, o bob man, y teimlai Jill fwyaf cartrefol”, esboniodd Gavin Drake. “Roedd yn caru pobl Nefyn ac roedden nhw’n ei charu hi.”

 

 


 

Gofynnir i gyfryngau newyddion sy’n dymuno darlledu o’r gwasanaeth coffa nodi’r canlynol:

Oherwydd maint yr eglwys, rhagwelir y bydd gofyn cyfyngu’r cyfryngau i’r canlynol ar gyfer darlledu tu mewn i’r eglwys: un person yn gweithio camera teledu, un ffotograffydd lluniau llonydd, ac un newyddiadurwr. Yn ychwanegol at hyn, mae gwahoddiad i ddarlledwr ddarparu ffrwd sain i’w rannu gyda darlledwyr eraill (gan gynnwys darparu uchelseinydd i drosglwyddo’r sain i du allan i’r eglwys).

Mae croeso i gyfryngau eraill ffilmio, dynnu lluniau a darlledu o’r tu allan i’r eglwys, a hynny mewn modd ystyriol. Os bydd gofod yn caniatáu, bydd newyddiadurwyr eraill yn cael mynediad i’r eglwys, ond bydd blaenoriaeth yn cael ei roi i’r rhai hynny sydd wedi dod i dalu teyrnged.

Ni fydd unrhyw fath o wasanaeth na seremoni ffurfiol ynghlwm â gwasgaru ei llwch. Bydd Gavin Drake yn mynd i mewn i’r môr ar ei ben ei hun gyda’i llwch ar gyfer y weithred bersonol hon. Bydd gweddill y teulu’n aros ar y traeth, ochr yn ochr â ffrindiau a chefnogwyr. Mae croeso i gyfryngau sy’n dymuno cofnodi neu wylio hyn a hynny o Lôn y Traeth neu’r o’r traeth ei hun. Mae gofyn i’r cyfryngau sy’n dymuno darlledu o’r traeth gofio y bydd y weithred o wasgaru’i llwch yn cael ei chynnal o fewn awr i’r llanw uchel.

Bydd Gavin Drake ar gael i’w gyfweld yn Nefyn, trwy apwyntiad, ar ddydd Gwener, Awst 11.

Mae’r llun uchod yn dangos Jill gyda’i gŵr, Gavin.

Mae teulu Jill Saward wedi rhyddhau dewis o ffotograffau i’r wasg, sydd ar gael yn rhad ac am ddim ar gyfer defnydd golygyddol.

Mae modd eu lawrlwytho o: https://www.dropbox.com/sh/kuu20gkke0uq52j/AAAEDQXSMQO1iRqTbgy8e3M0a?dl=0

Am wybodaeth bellach, cysylltwch â Gavin Drake ar 07795 570301 a gwelwch http://jsarchive.info ac ysgrif goffa Jill o bapur newydd ‘Y Guardian’.