Dod â Deiniol Sant at y byd!

Dydd Llun nesaf (Medi 11) ydy gŵyl flynyddol Deiniol Sant, nawddsant Cadeirlan Bangor, yn ogystal ag Esgobaeth Bangor.

Felly, pa ffordd well o ddathlu’r digwyddiad blynyddol hwn na chynnal gwasanaeth a fydd yn cyfleu hanes Deiniol i gynulleidfa ehangach, gan y bydd yn cael ei ddarlledu i’r DU a thu hwnt gan BBC Radio 4.

Dydd Sul nesaf (Medi 10), fe fydd Radio 4 yn darlledu Sunday Worship yn fyw o Gadeirlan Bangor, gan ddechrau am 8:10yb.

Deon Bangor – y Tra Pharchedig Kathy Jones – yn arwain y gwasanaeth, gydag Esgob Bangor – y Gwir Barchedig Andrew John – yn myfyrio ar yr ysbrydoliaeth a’r her a osodwyd gan ei ragflaenydd, Deiniol Sant, a ddaeth yn Esgob cyntaf Bangor yn y chweched ganrif.

Côr Cadeirlan Bangor, dan gyfarwyddyd Paul Booth, fydd yn arwain y gerddoriaeth yn ystod yr addoliad byw, gydag emynau yn cynnwys yr emyn-dôn Blaenwern i eiriau’r Esgob Timothy Rees, ‘Lord who in thy perfect wisdom’, ac anthem William Mathias, ‘Hear O Thou Shepherd of Israel’.

Wrth edrych ymlaen at yr addoliad, meddai Deon Bangor – y Tra Pharchedig Kathy Jones, “Mae llawer o bobl ym Mangor yn gwybod yr hanes am sut y daeth Deiniol Sant yma a chreu cymuned ffyniannus ac sydd wedi parhau i ffynnu am ymron i 15 canrif. Fe fydd hi’n fraint i ddweud wrth weddill y DU am Deiniol Sant ac i’r gwrandawyr gael rhannu yn ein haddoliad a’n diolchgarwch. Mae’n gyfle cyffrous.”

 

Mae croeso i bawb i fod yn rhan o’r gynulleidfa ar gyfer y darllediad byw yma. Os hoffech fod yn rhan o’r gynulleidfa , fe fydd rihyrsal yn y Gadeirlan am 1:30yp ar Ddydd Sadwrn, Medi 9fed, ac fe anogir pawb i fynychu honno. Ar y bore dydd Sul, gofynnir i’r gynulleidfa fod yn eu seddau erbyn 7yb.