Curad yn lansio llyfr newydd

Mae curad sy’n byw yn Aberdaron ac yn gweinidogaethu yn Ardal Gweinidogaeth Bro Enlli wedi lansio ei llyfr newydd.

Nos Lun (25.9.17) yn Eglwys Pedrog Sant, Llanbedrog, lansiodd y Parchedig Naomi Starkey ei llyfr diweddaraf, The Recovery of Joy: finding the path from rootlessness to returning home. Mae’n dilyn ymlaen o The Recovery of Love (2012) a The Recovery of Hope (2015).

Mae The Recovery of Joy yn mynd â’r darllenydd ar daith trwy pum pennod. Mae gan bob pennod elfen stori yn ogystal â myfyrdod ar y Salmau. Mae pob pennod yn cymryd y cymeriad dychmygol – crwydryn anhysbys – ar daith i ynys newydd, lle mae’n cael cyfle i sylweddoli pethau am ei fywyd a thyfu drwyddynt.

Ysgrifennwyd y llyfr yn rhannol ar Ynys Enlli, lle’r oedd Naomi yn aros am wythnos fel Caplan, a lle’r oedd hi’n ysgrifennu gyda phen a phapur, yn hytrach na defnyddio cyfrifiadur. Cyn ordeinio roedd Naomi yn olygydd comisiynu ar gyfer Cymrodoriaeth Darllen y Beibl, wrth byw yn Llanidloes cyn iddi ddod i Aberdaron.

 

Wrth sôn am ei llyfr newydd, dywedodd Naomi, “Yn ein bywydau, gallwn ni darganfod ein bod ni’n cario dipyn o lwyth – baich emosiynol – ac mae angen rhoi trefn ar hynny. Mae hyn yn digwydd, yn rhannol, trwy faddeuant. Nid yn unig trwy faddau eraill am yr hyn maen nhw wedi’i wneud i ni, ond trwy faddau ein hunain am yr hyn yr ydym ni wedi’i wneud i eraill. Ac wrth i mi feddwl am hyn, dechreuais weld pwysigrwydd sylweddoli maint y baich yr ydym yn ei gario gyda ni, ei gydnabod ac yna dod o hyd i ffordd i osod y baich hwn i lawr. Ac yn ei adael yna ar y llawr! Rwy’n edrych ymlaen yn fawr iawn i glywed sut mae darllenwyr yn ymateb i’r llyfr hwn ac a ydynt yn ei hoffi ai peidio!”

Dywedodd Esgob Bangor, y Gwir Barchedig Andy John, “Roedd yn fraint i mi fod un o ddarllenwyr prawf Naomi ar gyfer y llyfr ardderchog hwn. Fel Cristnogion yr ydym yn cael ein galw i fod yn bobl sy’n llawn llawenydd Duw, ond yn aml iawn na fyddwn yn teimlo’n llawen ar adegau yn ein bywydau ein hunain. Mae stori Naomi a’i myfyrdodau ar y Salmau yn mapio taith sy’n dangos sut y gellir adfer a mwynhau’r llawenydd yn ein bywydau, hyd yn oed pan fyddwn ni’n dechrau o’r gwaelod isaf. Cymeradwyaf y llyfr hwn a gobeithio y bydd llawer o bobl yn dwyn nerth ohono.”

 

☩ ☩ ☩ ☩ ☩ ☩ ☩ ☩ ☩ ☩ ☩ ☩ ☩ ☩ ☩ ☩

 

Mae’r lluniau yn dangos y Parchedig Noami Starkey ac Esgob Andy John

Gellir cysylltu â’r Parchedig Naomi Starkey trwy e-bost.

Cyhoeddir The Recovery of Joy: finding the path from rootlessness to returning home, awdures Naomi Starkey gan Gymrodoriaeth Darllen y Beibl : https://www.brfonline.org.uk/9780857465184/