O Fangor ac Ynys Môn i Surrey. Penodiad newydd Archddiacon Paul.

 

Heddiw cyhoeddir bod yr Hybarch Paul Davies – Archddiacon Bangor ac Ynys Môn – wedi’i benodi’n Archddiacon newydd Surrey yn Esgobaeth Guildford.

Bydd gweinidogaeth gyhoeddus Paul yn Esgobaeth Bangor yn diweddu gydag Offeren arbennig yn Eglwys y Santes Fair a Nicolas Sant, Biwmares, brynhawn Sul, 5 Tachwedd am 3yp.

Bydd Paul, Louise a’u plant, Gwilym a Llinos, yn symud i fyw ar gyrion Guildford, ac fe sefydlir Paul yn Archddiacon Surrey yng Nghadeirlan Guildford ar nos Sul, 10 Rhagfyr am 6yh.

Mewn neges i’r Esgobaeth, dywed Paul bod ei benodiad newydd wedi dod fel syndod iddo fo a’i deulu, a pha mor anodd fydd hi i adael Esgobaeth Bangor.

Wrth ystyried penodiad newydd Paul, dywedodd Esgob Bangor – y Gwir Barchedig Andy John – “Mae’n Duw ni yn Dduw’r annisgwyl weithiau ac fel pobl Gristnogol fe’n gelwir ni i wrando ar Dduw a cheisio canfod ei ewyllys. Mae Paul, Louise, Gwilym a Llinos wedi bod ar y daith honno o ganfod yn ddiweddar, ac ni allwn ond eu cefnogi gyda’n cariad a’n gweddïau wrth iddynt ddilyn galwad Duw. Mae Paul yn gydweithiwr a ffrind dibynadwy. Yn wir, ein colled ni fydd elw Guildford.”

 

Gellir darllen neges Archddiacon Paul yma

Gellir darllen datganiad i’r wasg Esgobaeth Guildford yma