Ymweliad Ysgolion Babanod y Gobaith Da 2017

Dydd Sul 8 Hydref wnaeth chwech o bobl o’n Hesgobaeth gadael am Lira yng ngogledd Wganda, lle wnaethant ymweld ag ysgolion meithrin y Gobaith Da, sydd wedi’i lleoli yn ein cyswllt esgobaeth, Lango. Cefnogir yr ysgolion hyn yn rhannol gan bobl o’n hesgobaeth.

Ymunodd Canon Kath Rogers, Canon Emlyn Williams, Canon Robert a Kath Townsend â Charles a Helen Owens (Bro Dwynwen) ar gyfer y daith.

Dychwelodd y grŵp bore Sadwrn 21 Hydref.

Ymwelodd y grŵp ag ysgolion meithrin yn Omot, Lira, Glanfeydd Banglada a Phentref Pysgota Kyoga. Hefyd cymerodd rhan mewn addoliad mewn eglwysi o gwmpas Lira ar ddydd Sul 15 Hydref, yn ogystal â chwrdd â ffrindiau hen a newydd o’n cyfaill Esgobaeth, Lango.

Dyma rhai fideos a wnaethpwyd yn ystod y daith, yn ogystal â dolen at rhai lluniau mewn Albwm Facebook.

Albwm Wganda 2017 ar Facebook

 

 

 


 


 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

Tudalen Facebook yr Esgobaeth

 

Porthiant Trydar yr Esgobaeth