Symud tua’r Gogledd – penodiad newydd i Fro Moelwyn

Mae Esgob Bangor – y Gwir Barchedig Andy John – yn falch o gyhoeddi penodiad y Parchedig Roland Barnes fel Arweinydd newydd Ardal Weinidogaeth Bro Moelwyn, sy’n gwasanaethu’r cymunedau o amgylch Blaenau Ffestiniog, Penrhyndeudraeth a Thrawsfynydd.

Roland ar hyn o bryd ydy Cyd-arweinydd Ardal Weinidogaeth Bro Cyfeiliog a Mawddwy, yn gwasanaethu’r cymunedau yng nghyffiniau Mallwyd, Machynlleth, a Llanbrynmair. Mae’n briod â Julie a chanddyn nhw ddau o feibion hŷn, Ben a Peter.

Wedi’i eni a’i fagu yng nghylch Y Bala, symudodd Roland i Lanymawddwy gyda’i deulu i ffermio ym 1980. Hyfforddodd ar gyfer y weinidogaeth ordeiniedig gydag Esgobaeth Bangor, a bu’n gweinidogaethu ei gymuned leol ers ei ordeinio yn 2003.

Wrth edrych ymlaen at ei rôl newydd, dywedodd Roland, ‘Cefais sioc pan ofynnwyd imi ystyried y rôl newydd hon ym Mro Moelwyn. Dwi wedi bod yn rhan o’r gymuned ym Mro Cyfeiliog a Mawddwy am dros 37 o flynyddoedd.

Fe fydd symud yn rhwyg mawr imi; gadael cymaint o ffrindiau, y rhai hynny y bues i’n rhannu holl droeon bywyd dros gyfnod o hanner oes; gwylio’n plant yn tyfu a phrifio, cyd-gerdded â phobl trwy fywyd pob dydd a bod yn bresennol i weinyddu’r gymwynas olaf i sawl ffrind a chydweithiwr y deuthum i dyfu mewn parch a chariad tuag atyn nhw.

Hoffwn ddiolch i bawb am eu cyfeillgarwch a’u cefnogaeth, a’m dymuniad ydy y gwnewch chi gynnig yr un fath i’r arweinydd Ardal Weinidogaeth a ddaw i gymryd yr awenau oddi wrth Canon Kath Rogers a finnau yn y Flwyddyn Newydd.

Fodd bynnag, wrth imi weddïo a myfyrio ar y rôl newydd hon, dwi’n grediniol y bydd hi’n gyfle ardderchog i mi ac i bobl ffyddlon Bro Moelwyn i dyfu gyda’n gilydd yn ein ffydd a’n gwasanaeth i’n Harglwydd. Dwi’n edrych ymlaen at y fraint hon.

Mae newid yn gallu bod yn broses boenus, ond yn aml yn beth da, pa fo’r amser yn iawn. Mae profiad yn ein dysgu bod hyn yn rhan o’r broses o dyfu ac aeddfedu. Gobeithiaf mai dyna fydd ein profiad ninnau yma, ac y cawn barhau i dyfu mewn ffydd a dealltwriaeth. Bendith Duw arnon ni i gyd.’

Meddai Esgob Bangor – y Gwir Barchedig Andy John, ‘Bu Roland yn fugail ffyddlon i’w gymuned leol ers sawl blwyddyn. Rhoddwn ddiolch i Dduw am bopeth a gyflawnodd Roland a diolch i Roland am ei weinidogaeth ym Mro Cyfeiliog a Mawddwy. Bellach mae ganddo’r cyfle i ddefnyddio’i ddoniau mewn cymunedau newydd, i arwain a thyfu Corff Crist ym Mro Moelwyn.

Gweddïwch dros Roland a’i deulu, yn ogystal â thros bobl a chymunedau Bro Moelwyn, ynghyd â Bro Cyfeiliog a Mawddwy.’

Mae disgwyl i Roland ddechrau ar ei weinidogaeth newydd ym Mro Moelwyn gyda gwasanaeth arbennig ym mis Chwefror.