Show more Diocesan press releases

6 Tach

Gorseddiad Archesgob Cymru

Er bod nifer y seddi yn y Gadeirlan yn gyfyngedig, bydd nifer o docynnau ychwanegol ar gael drwy wneud cais

30 Hyd

Cofiwch cofiwch…

Bydd darn amhrisiadwy o hanes yn cael ei ddangos yng Nghadeirlan Tyddewi

27 Hyd

Deon newydd Tyddewi

Deon newydd Cadeirlan Tyddewi fydd y Parch Ganon Dr Sarah Rowland Jones

Show more Provincial press releases