11 Aws

Sioe Môn 2017

Bellach y mae’r Eisteddfod yn dirwyn i ben, felly gall meddyliau droi at Sioe…

4 Aws

Croeso i’r Eisteddfod!

Am y tro cyntaf ers 2005 cynhelir yr Eisteddfod Genedlaethol yn Esgobaeth Bangor, ar…

Show more Diocesan press releases

13 Med

Anerchiad y Llywydd

Gwrandewch ar anerchiad cyntaf Archesgob John fel Llywydd y Corff Llywodraethol

6 Med

Ethol Archesgob Cymru newydd

Dewiswyd John Davies, a wasanaethodd fel Esgob Abertawe ac Aberhonddu am y naw mlynedd ddiwethaf, fel 13eg Archesgob Cymru.

16 Aws

Ethol Archesgob Cymru – Medi 5-7

Caiff drysau Eglwys y Drindod Sanctaidd yn Llandrindod eu cloi wrth i’r Coleg Etholiadol gwrdd i ddewis 13eg Archesgob Cymru.

Show more Provincial press releases