Swyddi

Proffiliau Apwyntiadau

2017-01-19-Apwyntiad Canon TrigiannolCanon Trigiannol yng Nghadeirlan Bangor ac Ardal Weinidogaeth Bro Deiniol

Rôl yw hon sy’n rhan o Dîm Ardal Weinidogaeth Bro Deiniol, yn gwasanaethu Eglwys Gadeiriol Deiniol Sant, Eglwys Sant Pedr, Penrhosgarnedd, ac Eglwys y Groes, Maesgeirchen a bydd yn cynorthwyo’r Deon yn ei harweinyddiaeth a’i chyfrifoldebau rheolaethol ym mywyd yr Eglwys Gadeiriol a’r Ardal Weinidogaeth.

Rhaid i geisiadau gael eu derbyn hanner dydd ar ddydd ar ddydd Llun 13 Chwefror 2017 ac mae’n debygol y cynhelir cyfweliadau ar ddydd Gwener 24 Chwefror 2017..

Am sgwrs anffurfiol, cysylltwch â’r Tra Pharchedig Kathy Jones, Deon Cadeirlan Bangor ac Arweinydd Ardal Weinidogaeth Bro Deiniol

Cliciwch yma neu ar y ddelwedd i lawrlwytho Proffil yr Apwyntiad.