Ymweliad at Sefydliad y Gobaith Da 2016

 

Good Hope Logo

Ar Ddydd Mawrth 4 Hydref 2016, bydd pedwar o bobl o’n Hesgobaeth yn dechrau ar eu taith i ymweld â’r pedair ysgol feithrin Sefydliad y Gobaith Da yn Lango, gogledd Uganda. Mae nifer o bobl o’n Hesgobaeth yn cefnogi gwaith yr ysgolion hyn ar gyfer plant amddifad yn eu hardaloedd.

Bydd Charles & Helen Owens ynghyd â Robert & Kath Townsend yn cwrdd â hen ffrindiau o’n cyfaill esgobaeth Lango, yn ogystal â ffrindiau newydd o Esgobaeth Gorllewin Lango; esgobaeth sydd newydd ei chreu oherwydd twf yr Eglwys yn y rhan honno o ogledd Uganda.

Dyma dudalen gartref am newyddion o’r ymweliad, ac os hoffech gefnogi’r teithwyr mewn gweddi, anfonwch ebost i ofyn am gopi o’u cais gweddi a rhaglen.

Gweddïwch dros yr ymweliad hwn, os gwelwch yn dda, a’i ddilyn yma, ar Trydar ac ar Facebook.

 

Charles, Helen, Kath & Robert
Charles, Helen, Kath & Robert

 


 

 

 

Podlediadau

28.9.2016 – Eve of Departure – Yn y podlediad canlynol, mae Esgob Andy yn siarad gyda Charles, Helen, Kath a Robert ychydig o nosweithiau cyn iddynt adael. (Mae gan y podlediad rhannau yn y Gymraeg a’r Saesneg).

 

 

7.10.2016 Y Daith Mae Canon Robert Townsend yn pori dros rhai ddigwyddiad ar y daith o Fangor i Lira (Mae’r podlediad hwn yn Saesneg).

 

9.10.2016 Profiadau Dydd Sul yng Ngeta Mae Canon Robert Townsend yn treulio bore ym Mhlwyf Ngeta, i’r gogledd o Lira, Uganda (Mae’r podlediad hwn yn y Gymraeg).

 

10.10.2016 Dyddiau Sul a Llun yn Lira Mae Charles Owens yn ymuno â Chanon Robert Townsend i drafod y dyddiau diwethaf ar yr ymweliad at Lira, Uganda (Mae’r podlediad hwn yn Saesneg).

 

 

11.10.2016 Dydd Mawrth yn Omot Mae Canon Robert Townsend yn pori dros ymweliad y grwp at Ysgol Feithrin Sefydliad y Gobaith Da yn Omot, tua 2 awr o Lira ar lonydd diddorol! (Mae’r podlediad hwn yn y Gymraeg).

 

 

12.10.2016 Dyddiau Mawth a Mercher yn Omot, Banglada a Kayoga  Mae Canon Robert Townsend yn pori dros ymweliad y grwp at Ysgolion Feithrin Sefydliad y Gobaith Da yn Omot, Banglada a Kayoga wrth deithio ar ragor o lonydd lawn tyllau! (Mae’r podlediad hwn yn Saesneg).

 

 

14.10.2016 Helen a Kath yn Lira – Mae Helen Owens a Kath Townsend yn ymuno â Robert Townsend i drafod mwy o brofiadau ar ôl fod yn Lira, Uganda, am wythnos (Mae’r podlediad hwn yn y Gymraeg).


16.10.2016 Dau Ddwirnod yng Nghorllewin Lango – Wrth ddechrau ym Marchnad Lira, mae Charles Owens a Robert Townsend yn trafod y croeso cynnes iawn cawsom yn Apac ac Aduku sydd yn ran o Esgobaeth newydd sbon Gorllewin Lango. (Mae’r podlediad hwn yn Saesneg).

 

 

19.10.2016 Uchafbwyntiau   Mae Charles a Helen Owens ynglyn â Kath a Robert Townsend yn trafod uchfafbwyntiau eu hymweliad i Lango, Uganda, ac Ysgolion Sefydliad y Gobaith Da. (Mae’r podlediad hwn yn Saesneg)