minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external
English

Andrew Jones

Magwyd Andrew ym Mhwllheli ym Mhen Llŷn. Aeth ymlaen i astudio Diwinyddiaeth ym Mhrifysgolion Cymru (Bangor a Llanbed), Dulyn a Jerwsalem. Wedi hyfforddiant ar gyfer y weinidogaeth yng Ngholeg y Drindod, Dulyn, fe’i hordeiniwyd ym 1985, gan wasanaethu ei deitl fel Is-ganon Cadeirlan Bangor. Yn dilyn hyn, fe wasanaethodd fel Rheithor Dolgellau, yna fel Darlithydd mewn Diwinyddiaeth ym Mhrifysgol Caerdydd a Chyfarwyddwr Astudiaethau Bugeiliol yng Ngholeg Sant Mihangel, Llandaf. Ym 1996, dychwelodd i Ben Llŷn, gan wasanaethu fel Rheithor Llanbedrog, Llannor, Llanengan a Llangian, ac yn ddiweddarach fel Deon Bro. Sefydlwyd Andrew fel Archddiacon Meirionnydd yn 2010, ac mae hefyd yn Ficer ac Arweinydd Ardal Weinidogaeth Bro Enlli.

Mae ei feysydd diddordeb ymchwil yn cynnwys testunau Cristnogol canoloesol cynnar, Sgroliau’r Môr Marw, yr Eglwys Ôl-Rufeinig Frythonig (Geltaidd) gynnar, yn ogystal â phrofiad cyfoes pererindota. Mae hefyd yn arwain pererindodau yng ngwledydd Prydain ac Ewrop. Ef yw awdur Pererindod (1995), Every Pilgrim’s Guide to Celtic Britain and Ireland (2002), A Pilgrimage to Bardsey (2009), a Pilgrimage: The Journey to Remembering our Story (2011). Cyhoeddwyd ei lyfr diweddaraf, Mary: A Gospel Witness to Transfiguration and Liberation, yn 2014.

Mae diddordebau personol Andrew yn cynnwys beicio, cerdded, popeth Sbaenaidd ac Eidalaidd, iconograffiaeth a blasu gwinoedd.

Cymraeg

Andrew Jones

Andrew was brought up in Pwllheli on the Llyn Peninsula before reading Theology at the Universities of Wales (Bangor and Lampeter), Dublin and Jerusalem. After training for ministry at Trinity College, Dublin he was ordained in 1985, serving his title as Minor Canon of Bangor Cathedral. Following this he served as Rector of Dolgellau, then as Lecturer in Theology at Cardiff University and Director of Pastoral Studies at St Michael’s College, Llandaff. In 1996 he returned to the Llyn Peninsula and served as Rector of Llanbedrog, Llannor, Llanengan and Llangian, and later as Area Dean. Andrew was installed Archdeacon of Meirionnydd in 2010, and is also Vicar & Ministry Area Leader of Bro Enlli.

His research interests include early medieval Christian texts, the Dead Sea Scrolls, the early post-Roman British (Celtic) Church, and the contemporary experience of pilgrimage. He leads pilgrimages in Britain and Europe, and is the author of Pererindod (1995), Every Pilgrim’s Guide to Celtic Britain and Ireland (2002), A Pilgrimage to Bardsey (2009), and Pilgrimage: The Journey to Remembering our Story (2011). His most recent book, Mary: A Gospel Witness to Transfiguration and Liberation, was published in 2014.

Andrew’s personal interests include biking, walking, everything Spanish and Italian, iconography and wine-tasting.