minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external
The Bishop
Esgob Andy John | Bishop Andy John
English

Myfyrdodau Wythnosol

Yn ychwanegol at lythyrau bu'r Esgob yn paratoi addoliad i alluogi unigolion a theuluoedd i addoli ar yr aelwyd tra bod ein heglwysi ar gau. Ceir rhestr o'r holl amlinelliadau ar chwith y dudalen hon.

Cymraeg

Weekly Meditations

In addition to publishing letters the Bishop prepared worship for individuals and families to use at home while churches were closed. A list of all the meditations can be found on the left hand side of this page.