minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external
Y Parchedicaf | The Most Revd John Davies
English

Datganiad Archesgob Cymru ar fesurau newydd y Llywodraeth

Tra bod mesurau’r Llywodraeth a gyhoeddwyd heno gan y Prif Weinidog ac a gymeradwywyd gan Brif Weinidog Cymru yn ddigynsail, maent wedi’u cynllunio’n benodol ar gyfer iechyd a lles pobl ein cymunedau a’n cenedl. Rydym yn ddiamod yn annog pawb i ddilyn y cyfarwyddiadau a roddwyd. 

Bydd datganiad llawn a chyngor pellach yn dilyn cyn gynted â phosibl ond, yn y cyfamser, gofynnwn ichi barhau i weddïo ac i gynnal yn eich gofal cariadus aelodau bregus ein cymunedau. 

Er ein bod ar wasgar ac yn bryderus, rhaid bod yn gryf a chadarn wrth wneud popeth a ofynnir ohonom ar adeg mor dyngedfennol.


Y Parchdicaf John Davies
23 Mawrth 2020


Cymraeg

The Archbishop of Wales's statement on new government measures

Whilst the Government measures announced this evening by the Prime Minister and endorsed by the First Minister of Wales are unprecedented, they are specifically designed for the health and well-being of the people of our communities and nation. We unreservedly urge everyone to follow the instructions given. 

A fuller statement and further advice will follow as soon as possible but, in the meantime we ask you to continue in your prayers and in your love and care for vulnerable members of our communities. 

Even though we are apart and inevitably anxious, we must remain strong and resolute in doing all that is asked of us at such a critical time.


The Most Revd John Davies
23 March 2020