minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external
English

Arwyddion i genfogi ail-agor adeiladau eglwysig


Dyma wybodaeth am yr arwyddion ar gyfer yr esgobaeth y gellir eu harchebu neu eu lawrlwytho i gefnogi ail-agor adeiladau eglwysig


Diweddariad: Poster am orchuddion wyneb

Ar gyfer hysbysfyrddau ger drysau eglwys wedi'u cynllunio i'w lawrlwytho a'u hargraffu - efallai ar bapur lliw


Arwyddion baner a sticeri llawr o Dŷ Deiniol

Mae dau fath o arwydd baner ar gael, yn ogystal ag un math o sticer llawr. Telir am y rhain o gronfeydd esgobaethol canolog, ac fe'u danfonir yn uniongyrchol i gyfeiriadau mewn Ardaloedd Gweinidogaeth. I ofyn am arwyddion baner a sticeri, cysylltwch â Robert Jones.


1. Arwydd baner ar gyfer y fynedfa - uchder o 2m, lled o 80cm


2. Arwydd gorsaf diheintydd dwylo - i fynd ar ben bwrdd wrth ymyl diheintydd dwylo - maint A3


3. Sticer llawr

Helpu gyda chyfeirio symudiad o amgylch adeilad yr eglwys. Dylai'r rhain gael eu defnyddio'n ofalus, ac ni ddylid eu defnyddio ar ffabrig llawr o bwys hanesyddol y gellid ei niweidio gan y glud.


Posteri tymor byr y gellir eu lawrlwytho

Set wedi'i ddiweddaru o bosteri ar gyfer hysbysfyrddau ger drysau eglwys wedi'u cynllunio i'w lawrlwytho a'u hargraffu - efallai ar bapur lliw


1. Pellter corfforol 2m - maint A4

2. Cyngor i'r rhai sydd wedi cael symptomau coronafirws - maint A4


Templedi

Mae'r rhain yn dempledi Microsoft Word y gellir eu lawrlwytho. Posteri gwag ydyn nhw, gyda phennawd a throedyn safonol, ar gyfer hysbysiadau pwrpasol.

Cymraeg

Signage to support the re-opening of church buildings


Here's information about the diocesan-wide signage that can be ordered or downloaded to support the re-opening of church buildings.


Update: Poster about face coverings

For noticeboards near church doors designed to be downloaded and printed - perhaps on coloured paper


Banner stands and floor stickers from Tŷ Deiniol

Two types of banner stand are available, as well as one type of floor sticker. These are paid for from central diocesan funds, and are delivered directly to addresses in Ministry Areas. To request banner stands and stickers, please contact Robert Jones.


1. Entrance banner stand - 2m tall, 80cm wide


2. Hand sanitizer station sign - to go on a table-top next to hand sanitizer - A3-size


3. Floor sticker

To help with directing movement around the church building. These should be used with care, and not applied to historically-significant floor fabric that could be damaged by the adhesive.


Short-term, downloadable posters

A updated set of posters for noticeboards near church doors designed to be downloaded and printed - perhaps on coloured paper


1. 2m physical distancing - A4-size


2. Advice for those who have had coronavirus symptoms - A4-size


Templates

These are downloadable Microsoft Word template. They are empty posters, with a standard header and footer, for bespoke notices.