minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external
English

Coronafeirws

O Dduw, gwyddost i ni gael ein gosod mewn cynifer o beryglon, fel na allwn, oherwydd gwendid ein natur, sefyll bob amser yn uniawn: caniatâ i ni y fath nerth a nodded ag a’n cynorthwya ym mhob rhyw berygl a’n cynnal trwy bob profedigaeth; trwy Iesu Grist ein Harglwydd, sy’n fyw ac yn teyrnasu gyda thi a’r Ysbryd Glân, yn un Duw, yn awr ac am byth. Amen.

Llythyrau'r Esgob

Mae'r Esgob yn cyhoeddi llythyrau rheolaidd am ein hymateb i 'r coronafirws. Fe'u ceir o'r ddewislen.


Tanysgrifiwch i dderbyn hysbys ar e-bost am Lythyr yr Esgob a chyhoeddiadau esgobaethol

Cymraeg

Coronavirus

O God, you know us to be set in the midst of so many and great dangers, that by reason of the frailty of our nature we cannot always stand upright: grant to us such strength and protection as may support us in all dangers and carry us through all temptations; through Jesus Christ your Son our Lord, who is alive and reigns with you and the Holy Spirit, one God, now and for ever. Amen.

Bishop's letters

The Bishop is publishing regular letters about our response to coronavirus. The can be accessed from the menu.


Subscribe to receive email notification of the Bishop's Letter and diocesan announcements