minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube
Tyfiant Duw / God's growth
English

Cynhadledd Esgobaeth Bangor 2018

Duw sy’n rhoi’r tyfiant

Cynhelir Cynhadledd yr Esgobaeth eleni ar ddydd Sadwrn 6 Hydref 2018. Bydd y Gynhadledd yn cyfarfod yn Neuadd Pritchard Jones ym Mhrifysgol Bangor.

Down ynghyd yn ein Cynhadledd flynyddol o holl Ardaloedd Gweinidogaeth yr esgobaeth. Eleni, gwnawn hynny gan fyfyrio ar eiriau Paul at yr eglwys yng Nghorinth, yr eglwys y bu iddo ef ei sefydlu, a’r eglwys y bu ef yn arweinydd ac yn ysgogydd iddi: “Myfi a blannodd, Apolos a ddyfrhaodd, ond Duw oedd yn rhoi’r tyfiant. Felly, nid yw’r sawl sy’n plannu yn ddim, na’r sawl sy’n dyfrhau, ond Duw, rhoddwr y tyfiant.”

Ceir fersiwn arlein o ddeunudd y gynhadledd yma, gan gynnwys yr amserlen, a mwy am ein lleoliad (of wefan y Brifysgol). Ceir hefyd PDF o'r Rhaglen a’r canllaw Addoli.

Eleni, cyn i'r Gynhadledd ddechrau'n ffurfiol ag addoliad am 10.30am, ceir ar wahân Gyfarfod Cyffredinol Blynyddol Bwrdd Cyllid Esgobaeth Bangor am 9.30am. Mae croeso i holl aelodau'r Gynhadledd fod yn bresennol yn y CCB, ac mae dogfennau ariannol ar gael.

Os nad ydych wedi cofrestru ar gyfer y Gynhadledd, defnyddiwch y ffurflen arlein hon.

Os hoffech docyn parcio ar gyfer meysydd parcio’r Brifysgol, gellir ei lawrlwytho i’w brintio yma. Bydd copïau hefyd ar gael wrth y ddesg gofrestru yng Nghyntedd Neuadd Pritchard Jones.

Cymraeg

The 2018 Bangor Diocesan Conference

God gives the growth

This year’s Diocesan Conference takes place on Saturday 6 October 2018. The Conference will be held in the Pritchard Jones Hall at the University of Bangor.

The Conference gathers us together from across the diocese. This year, we do so reflecting on Paul’s words to the church in Corinth, the church that he had first gathered together, the church that he had led and nurtured: “I planted, Apollos watered, but God gave the growth. So neither the one who plants nor the one who waters is anything, but only God who gives the growth.”

This part of the website hosts online versions of the material for the conference, including the timetable and information about our location (from the University's website). A PDF of the printed Programme and Worship aid is also available.

This year, before the Conference formally begins in worship at 10.30am, there will be a separate Annual General Meeting of the Bangor Diocesan Board of Finance at 9.30am. All members of the Conference are welcome to be present at the AGM, and financial documentation is available.

If you have not registered for the Conference, use this online form.

If you would a parking ticket for the University car parks, it can be downloaded for printing here. Copies will also be available at the registration desk in the Pritchard Jones Hall Foyer.