minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external
English

CCB Bwrdd Cyllid yr Esgobaeth


Eleni, cyn i'r Gynhadledd ddechrau'n ffurfiol ag addoliad am 10.30am, ceir ar wahân Gyfarfod Cyffredinol Blynyddol Bwrdd Cyllid Esgobaeth Bangor am 9.30am.

Ceir yma gopi o Adroddiad yr Ymddiriedolwyr a’r Datganiadau Ariannol Archwiliedig Bwrdd Cyllid yr Esgobaeth ar gyfer 2017. Bydd copïau hefyd ar gael yn y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol.

Mae’n bosibl y bydd y rhai sy'n mynychu hefyd yn dymuno darllen Llythyr yr Esgob sy’n amlinellu fframwaith ariannol hir-dymor yr esgobaeth, sydd ar gael yma.

Cymraeg

DBF Annual General Meeting


This year, before the Conference formally begins in worship at 10.30am, there will be a separate Annual General Meeting of the Bangor Diocesan Board of Finance at 9.30am.

The Report of the Trustees and Audited Financial Statements of the Diocesan Board of Finance for 2017 are available here. Hard copies will also be available at the Annual General Meeting.

Those attending may also wish to read the Bishop’s Letter setting out the diocese’s long-term financial framework, which is available here.