minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external
English

Amserlen


Cofrestru

Cyntedd Neuadd Pritchard Jones


9.45am

Paned a chacen

Neuadd Powis


10.30am

Addoliad agoriadol

Neuadd Pritchard Jones


11am

“Duw sy’n rhoi’r tyfiant”

Trosolwg gan Gyngor yr Esgob

Straeon ledled yr esgobaeth

Caru’r byd

Neuadd Pritchard Jones


1pm

Cinio

Neuadd Powis


2.10pm

Cymun Bendigaid

Neuadd Pritchard Jones


9.30am

Cyfarfod Blynyddol Cyffredinol Bwrdd Cyllid Esgobaeth Bangor

Croeso i holl aelodau’r Gynhadledd

Darlithfa Eric Sunderland

Eleni, cyn i'r Gynhadledd ddechrau'n ffurfiol ag addoliad am 10.30am, ceir ar wahân Gyfarfod Cyffredinol Blynyddol Bwrdd Cyllid Esgobaeth Bangor am 9.30am. Mae croeso i holl aelodau'r Gynhadledd fod yn bresennol yn y CCB.

Cymraeg

Timetable


Registration

Lobby of the Pritchard Jones Hall


9.45am

Coffee and pastries

Powis Hall


10.30am

Opening worship

Pritchard Jones Hall


11am

“God gives the growth”

Perspectives from the Bishop’s Council

Stories from across the diocese

Loving the world

Pritchard Jones Hall


1pm

Lunch

Powis Hall


2.10pm

Holy Eucharist

Pritchard Jones Hall


9.30am

Bangor Diocesan Board of Finance Annual General Meeting

All Conference members are welcome to attend

Eric Sunderland Lecture Theatre

This year, before the Conference formally begins in worship at 10.30am, there will be a separate Annual General Meeting of the Bangor Diocesan Board of Finance at 9.30am. All members of the Conference are welcome to be present at the AGM.