minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube
English

Dyddiau Astudio’r Esgob

Mae Dyddiau Astudio’r Esgob yn ychwanegiadau newydd a chyffrous i’n calendr esgobaethol blynyddol. Mae’r pedwar diwrnod wedi eu gwasgaru trwy gydol y flwyddyn, ac fe’u cynhelir yn Nhŷ Deiniol yng Nghlos y Gadeirlan. Maent yn cynnig cyfle i fynd i’r afael ag amrywiaeth o bynciau diwinyddol, yng nghwmni arbenigwyr, a thrwy gyfrwng cyflwyniadau, cwestiynau a sgwrs.


Mae’r pedwar diwrnod yn 2018 yn amrywiol, ond ym mhob un ceir adlais o’r thema gyffredin o ymgorffori ystod eang o leisiau o fewn Corff Crist – yn enwedig y lleisiau cyffredin neu nodedig hynny y bu inni eu tawelu neu eu gwthio i’r ymylon yn y gorffennol.


Bydd llawer yma i borthi a chyfoethogi gweinidogaeth y rhai sy’n pregethu ac addysgu yn yr esgobaeth. Ond mae croeso i unrhyw un fynychu Dyddiau Astudio’r Esgob sydd am wybod mwy am yr Ysgrythur, am athrawiaeth, am moeseg ac am hanes yr Eglwys, er mwyn dyfnhau eu taith â Duw a chynnyddu eu deall ohono a’r cariad tuag ato. Cofrestrwch ar gyfer y pedwar diwrnod, neu ar gyfer unrhyw ddiwrnodau unigol sy’n mynd â’ch bryd.

Cymraeg

Bishop’s Study Days

The 2018 Bishop’s Study Days are a new and exciting addition to our annual diocesan calendar. The four separate days are spread throughout the year, and hosted at Tŷ Deiniol in the Cathedral Close. They offer an opportunity to approach a range of theological topics, in the company of experts, and through presentations, questions and conversation.


The four 2018 days are diverse, but united by a common theme of being attentive to a broad range of voices within the Body of Christ – especially those ordinary or distinctive voices that have been too easily silenced or pushed to the margins in the past.


There will be much here to enrich and sustain the ministry of those who preach and teach in the diocese. But the Bishop’s Study Days are also open to anybody who wants to know more about Scripture, doctrine, ethics and Church history so that their discipleship may be deepened and their knowledge and love of God increased. Sign up for all four, or for any individual days that take your interest.