minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external

Cynhadledd yr Esgobaeth 2018

Ein cynhadledd esgobaethol flynyddol

2018 Diocesan Conference

Our annual diocesan conference

06/10/2018, 10:30 a.m. - 06/10/2018, 3:30 p.m.

English

Cynhelir Cynhadledd yr Esgobaeth eleni ar ddydd Sadwrn 6 Hydref 2018. Bydd y Gynhadledd yn cyfarfod yn Neuadd Pritchard Jones ym Mhrifysgol Bangor. Defnyddiwch y ffurflen isod i gofrestru'ch presenoldeb.


9.30am-10.15am / Cyfarfod Blynyddol Cyffredinol Bwrdd Cyllid Esgobaeth Bangor / Cyn cychwyn ffurfiol Cynhadledd yr Esgobaeth, cynhelir y cyfarfod hwn i nodi cyfrifon Bwrdd Cyllid yr Esgobaeth a phenodi archwilwyr. 

O 9.45am / Coffi a chacen

10.30am-3pm / Cynhadledd yr Esgobaeth / gan gynnwys 

10.30am / Addoliad agoriadol 

10.45am / “Duw sy’n rhoi’r tyfiant”: golwg gan Gyngor yr Esgob 

11.15am / “Duw sy’n rhoi’r tyfiant”: straeon ledled yr esgobaeth 

11.50pm / “Duw sy’n rhoi’r tyfiant”: efengylu o’r newydd 

12.25pm / “Duw sy’n rhoi’r tyfiant”: Caru’r byd 

1pm / Cinio 

2.15pm / Cymun y Gynhadledd 


Bydd trwyddedi parcio yn cael eu hanfon at y mynychwyr ar e-bost yn yr wythnos cyn y gynhadledd.


Cymraeg

This year’s Diocesan Conference takes place on Saturday 6 October 2018. The Conference will be held in the Pritchard Jones Hall at the University of Bangor. Please use the form below to register your attendance.


9.30am-10.15am / Bangor Diocesan Board of Finance Annual General Meeting / Before the start of the Diocesan Conference, this meeting is held to note the accounts of the Diocesan Board of Finance and to appoint auditors.

from 9.45am / Coffee and pastries

10.30am-3pm / Diocesan Conference / including 

10.30am / Opening worship 

10.45am / “God gives the growth”: perspectives from the Bishop’s Council 

11.15am / “God gives the growth”: stories from across the diocese 

11.50pm /  “God gives the growth”: A new evangelism 

12.25pm / “God gives the growth”: Loving the world 

1pm / Lunch 

2.15pm / Conference Eucharist


Parking permits will be emailed to attendees in the week before the conference.


Cofrestru  Signup

Unrhyw fynychwyr eraill  Any additional attendees