minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube

Arwain gwasanaethau yn yr ysgol

Ar gyfer unrhyw un sydd â rôl mewn arwain gwasanaethau ysgol

Leading school assemblies

An event for anyone who has a role in leading school assemblies

23/10/2018, 10 a.m. - 23/10/2018, 12:30 p.m.

Tŷ Deiniol, Clos y Gadeirlan, Bangor / Tŷ Deiniol, Cathedral Close, Bangor

English

Digwyddiad yw hwn ar gyfer unrhyw un sydd â rôl mewn arwain gwasanaethau yn yr ysgol. Cawn ein cyflwyno i ystod eang o adnoddau i’n helpu i gynllunio gwasanaethau; byddwn yn archwilio ffyrdd o wneud gwasanaethau’n berthnasol a chyffrous; a byddwn yn trafod sut y gall gwasanaethau gyd-fynd ag Agor y Llyfr.


Caiff y digwyddiad ei arwain gan aelodau o Dîm Deiniol, law yn llaw â chydweithwyr o bob rhan o’r esgobaeth.


Mae croeso i bawb. Bydd y digwyddiad hwn o ddiddordeb arbennig i glerigion, Gweinidogion Teulu, aelodau o Dîm Plant, Ieuentid a Theuluoedd, ac aelodau Dîm Agor y Llyfr.


Cymraeg

This is an event for anyone who has a role in leading school assemblies. We will be introduced to a range of resources to help plan assemblies; we’ll explore ways of making assemblies relevant and exciting; and we’ll discuss the ways in which assemblies can complement Open the Book.


This event will be led by members of Tîm Deiniol, with colleagues from across the diocese.


All are welcome. This event will be of particular interest to clerics, Family Ministers, members of Children, Youth & Families Teams, and members of Open the Book teams.


Cofrestru  Signup

Unrhyw fynychwyr eraill  Any additional attendees