minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube

Llywodraethwyr Ysgolion Eglwysig

Digwyddiad rhwydweithio i Lywodraethwyr ein Hysgolion Eglwysig

Governors of Church Schools

A networking event for Governors of our Church Schools

24/10/2018, 4 p.m. - 24/10/2018, 6:30 p.m.

Galeri, Caernarfon

English

Digwyddiad rhwydweithio yw hwn i Lywodraethwyr ein Hysgolion Eglwysig. Bydd yn gyfle i Lywodraethwyr gyfarfod â’i gilydd, i fyfyrio ar eu cyfrifoldebau fel Llywodraethwyr, a chael eu diweddaru ar ein cynlluniau ar gyfer ein hymglymiad esgobaethol i Ysgolion Eglwysig.


Llywodraethwyr Ysgolion Eglwysig


Cymraeg

This is a networking event for Governors of our Church Schools. This will be an opportunity for Governors to meet together, to reflect on their responsibilities as Governors, and to be updated on our plans for our enhanced diocesan engagement in Church Schools.


Governors of Church Schools


Cofrestru  Signup

Unrhyw fynychwyr eraill  Any additional attendees