minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external

Dydd Astudio'r Esgob

Saith o arferion gweinidogaeth hynod effeithiol

Bishop's Study Day

Seven habits of highly effective ministry

21/03/2019, 11 a.m. - 21/03/2019, 3 p.m.

Tŷ Deiniol, Clos y Gadeirlan, Bangor

English

Y Parchg Richard Peers yw Cyfarwyddwr Addysg Esgobaeth Lerpwl. Bu'n Brifathro ac yn Bennaeth Gweithredol ysgolion cynradd ac uwchradd yn Llundain. Ef hefyd yn Uchel Dad Cyfeillachf Mair, urdd rhyngwladol o offeiriaid, ac mae'n arweinydd encil, siaradwr, cyfarwyddwr ysbrydol a chyffeswr.

Bydd Richard yn archwilio sut mae sgiliau arweinyddiaeth a rheolaeth yn ymwneud â gweinidogaeth gyhoeddus, diwinyddiaeth ac ysbrydolrwydd offeiriadol. Bydd yn archwilio pa mor dda y mae rheolaeth yn gwella lles ac yn lleihau straen fel rhan o dwf parhaus mewn sancteiddrwydd. Bydd y diwrnod yn cynnwys ymarferion ysbrydol ymarferol gan gynnwys meddylfrydio a lectio divina. Bydd Richard yn archwilio syniadau o 'lwyddiant' a sut mae hyn yn ymwneud â hunan-barch priodol. Mae ganddo ddiddordeb arbennig mewn sut mae clerigwyr ac eraill yn y weinidogaeth yn addasu i newid cyflym yn yr Eglwys ac i strwythurau newydd.

Cymraeg

The Revd Richard Peers is Director of Education for the Diocese of Liverpool, having been Headteacher and Executive Head of primary and secondary schools in London. Richard is also Superior of the Sodality of Mary, an international community of priests, and is well known as a retreat leader, speaker, spiritual director and confessor.


Richard will explore how leadership and management skills relate to public ministry and a theology and spirituality of priesthood. He will examine how good management enhances well-being and reduces stress as part of ongoing growth in holiness. The day will include practical spiritual exercises including mindfulness and lectio divina. Richard will examine ideas of ‘success’ and how this relates to appropriate self-esteem. He is particularly interested in how clergy and others in ministry adapt to rapid change in the Church and to new structures.

Cofrestru  Signup

Unrhyw fynychwyr eraill  Any additional attendees