minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external

Diwrnod Gweinidogaeth Drwyddedig Leyg

Diwrnod blynyddol gyda’r Esgob ac eraill

Lay Licensed Ministry Day

An annual day with the Bishop and others

25/03/2019, 10:30 a.m. - 25/03/2019, 3:45 p.m.

Galeri, Caernarfon

English

Diwrnod i Ddarllenwyr ac eraill sy'n dal trwydded yr Esgob ar gyfer gweinidogaeth leyg. Yn y Galeri, byddwn yn cael cyfle i fyfyrio gyda'n gilydd mewn sesiwn dan arweiniad y Parchg Lloyd Jones ar y ffyrdd y gall ysbrydolrwydd Celtaidd gyfoethogi ein gweinidogaeth heddiw. Yn y prynhawn, bydd yr Esgob yn llywyddu mewn dathliad o'r Cymun Bendigaid yn Eglwys y Santes Fair, dafliad carreg o'r Galeri.

Agenda

10.30am Paned

11am Ysbrydolrwydd Celtaidd a’n Gweinidogaeth, dan arweiniad y Parchg Lloyd Jones, gan dorri am ginio am 12.30pm 

2.30pm Cymun Bendigaid a Thrwyddedu

Cymraeg

A day for Readers and others holding the Bishop’s license for lay ministry. At the Galeri, we will have an opportunity to reflect together at a session led by the Revd Lloyd Jones on the ways in which Celtic spirituality can enrich our ministry today. In the afternoon, the Bishop will preside at a celebration of the Eucharist at St Mary’s Church, a short walk away from the Galeri. 

Agenda

Day will start at 10:30 am with Coffee

10.30am Coffee

11am Celtic Spirituality and our Ministry, led by the Revd Lloyd Jones, with a break for lunch at 12.30pm

2.30pm Holy Eucharist with Licensing

Cofrestru  Signup

Unrhyw fynychwyr eraill  Any additional attendees