minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external

Dydd Astudio'r Esgob

Tyfu a meithrin yr Eglwys mewn dyddiau dyrus

Bishop's Study Day

Growing and nurturing the Church in interesting times

09/05/2019, 11 a.m. - 09/05/2019, 3 p.m.

Tŷ Deiniol, Clos y Gadeirlan, Bangor

English

Y Parchg Kevin Ellis yw Ficer Bro Eleth. Mae'n ysgolhaig y Testament Newydd, yn Efrogiad, ac yn ddysgwr Cymraeg. Mae Kevin yn briod â Jennifer, yn dad i Shaun ac yn gydymaith cerdded i Samwise a Tad Ted, ei gŵn potsiwr. Mae Kevin wrth ei fodd yn agor y Beibl, yn mwynhau dysgu diwinyddiaeth, ac yr un mor hapus yn sôn am Iesu mewn tafarn leol - ac mae digon o ddewis ohonynt yn ei Ardal Weinidogaeth bresennol.


Mae un o brief ysgolheigion y Testament Newydd, Martin Hengel, wedi awgrymu i fwy ddigwydd yn ddiwinyddol ym mywyd yr Eglwys yn ystod 30-40 mlynedd gyntaf ei hoes nag yn y 300 mlynedd a ddilynodd. Mae Actau'r Apostolion yn ceisio crynhoi amser o newid trawiadol ym mywyd yr Eglwys, o fod yn sect Iddewig i grŵp a gafodd eu cyhuddo o dori'r byd ben ucha'n isa'.

Yn y sesiwn hon, edrychwn ar dirkend y newid sydd yn yr Actau, gan arsylwi'r egwyddorion a methodolegau diwinyddol dan sylw, a'u cymhwyso i'n cyd-destun penodol ar hyn o bryd. Byddwn yn darllen Actau, yn meddwl yn ddwfn, yn cael chydig o hwyl, ac, fe obeithiwn, yn cael ein hailfeddiannu ar gyfer y dasg sydd o'n blaenau.

Cymraeg

The Revd Kevin Ellis is the Vicar of Bro Eleth. He is a Yorkshireman, New Testament scholar and Welsh learner. Kevin is married to Jennifer, dad to Shaun and walking companion for Samwise and Tad Ted, his lurchers. Kevin loves making the Bible make sense, enjoys teaching theology, but is equally happy talking about Jesus in a local pub of which there plenty to choose from in his current Ministry Area.


The New Testament scholar Martin Hengel has suggested that more happened theologically in the life of the Church in the first 30-40 years of its life than in the 300 years that followed. The Acts of the Apostles seeks to chronicle a time of turbulent change in the life of the Church, from being a Jewish sect to a group who were accused of turning the world upside down.

In this session, we look at some of the contours of change contained within the Acts, seek to tease out some of the theological principles and methodologies involved, and apply them to our particular context at this time. We will read Acts, think deeply, have fun and hopefully be re-invigorated for the task that lies ahead.

Cofrestru  Signup

Unrhyw fynychwyr eraill  Any additional attendees