minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external

Grwp Cadfan Mai 2019

Addoli, myfyrio, rhannu a chynllunio

Grwp Cadfan May 2019

Worshipping, reflecting, sharing and planning

23/05/2019, 10:30 a.m. - 24/05/2019, 1:30 p.m.

Nant Gwrtheyrn

English

Cyfle i Arweinwyr Ardaloedd Gweinidogaeth, Ficeriaid ar y Cyd a Chyngor yr Esgob addoli, myfyrio, rhannu a chynllunio ar y cyd.


Agenda

Dydd Iau 24 Mai 2019

10.30am

Cyrraedd a phaned

11am

Addoliad

11.30am

Sesiwn 1: Tasg a thîm

1pm

Cinio

2pm

Sesiwn 1: Tasg a thîm

3.30pm

Paned

4pm

Sesiwn 3: Grwpiau archddiaconiaethol

5.30pm

Addoliad

7pm

Swper


Dydd Gwener 25 Mai 2019

8am

Brecwast

9.15am

Cymun Bendigaid

10am

Sesiwn 4: Cyllid: Cydnabyddiaeth a Chronfa Gweinidogaeth yr Esgob

11am

Paned

11.30am

Sesiwn 5: Eiddo: Cynlluniau Datblygu Eiddo

12.30pm

Cinio ac ymadael

Cymraeg

An opportunity for Ministry Area Leaders, Associate Vicars and the Bishop’s Council to worship, reflect, share and plan.


Agenda

Thursday 24 May 2019

10.30am

Arrival and coffee

11am

Worship

11.30am

Session 1: Task and team

1pm

Lunch

2pm

Session 2: Task and team

3.30pm

Tea

4pm

Session 3: Archidiaconal groups

5.30pm

Worship

7pm

Dinner


Friday 25 May 2019

8am

Breakfast

9.15am

Holy Eucharist

10am

Session 4: Finance: Remuneration and Bishop's Ministry Fund

11am

Coffee

11.30am

Session 5: Property: Property Development Plans

12.30pm

Lunch and depart

Cofrestru  Signup