minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external

Hyfforddiant iechyd meddwl plant a phobl ifanc

Hyfforddiant sy’n ddelfrydol ar gyfer unigolion sy'n gweithio gyda phlant a phobl ...

Children and adolescent mental health awareness training

Training ideally suited for individuals working with children and young people

04/09/2019, 10 a.m. - 04/09/2019, 12:30 p.m.

Tŷ Deiniol, Clos y Gadeirlan

English

Dyma sesiwn o dan arweiniad Becky Williams, sy'n weithiwr profiadol yn maes iechyd meddwl plant a phobl ifanc. Cawn yma drosolwg o rai o'r materion iechyd meddwl ac emosiynol y gall plant a phobl ifanc eu profi, gan ystyried yr effaith y mae'r cyflyrau yma yn eu cael ar y person ifanc a'u teuluoedd.

Cymraeg

This event will led by Becky Williams, an experiences CAMHS practitioner. We will explore an overview of some of the common mental and emotional health issues that can be experienced by children and young people, and then consider the impact that these health issues may have for the young person and their families.

Cofrestru  Signup

Unrhyw fynychwyr eraill  Any additional attendees