minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external

Cynhadledd Glerigol 2019

Cynhelir Cynhadledd Glerigol 2019 yn Lerpwl

2019 Clergy Conference

Our 2019 Clergy Conference will be held in Liverpool

23/09/2019, noon - 25/09/2019, 3 p.m.

English

Cynhelir Cynhadledd Glerigion 2019 mewn adeiladau newydd eu hadnewyddu yn Noc Stanley yn Lerpwl (L3 0AN). Ein nod yw ymgynnull cyn cinio ar ddydd Llun 23 Medi, a gorffen erbyn canol y prynhawn ar ddydd Mercher 25 Medi. Gwahoddir holl glerigion trwyddedig yr esgobaeth, gan gynnwys curadiaid a chlerigion hunangynhaliol / NSM, ynghyd ag ordeinyddion sy'n astudio yn Athrofa Padarn Sant.

Mae parcio ar gael yn ein lleoliad. Os hoffech i Dîm Deiniol drefnu teithio ar y trên ar eich rhan, nodwch hynny yn yr adran nodiadau isod.

Cymraeg

Our 2019 Clergy Conference takes place in newly-renovated buildings in the Stanley Dock in Liverpool (L3 0AN). We aim to gather before lunch on Monday 23 September, and end by mid-afternoon on Wednesday 25 September. All licensed clergy, including curates and self-supporting/NSM clerics are invited, along with ordinands studying at St Padarn's Institute. 

Parking is available at the venue. If you would like travel by train to be arranged on your behalf by Tîm Deiniol please indicate this in the notes section below.

Wedi'i Archebu'n Llawn  Fully booked