minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external

Fforwm Trysoryddion Hydref y De

Dyma’n digwyddiad rhwydweithio rheolaidd ar gyfer Trysoryddion ac aelodau o Gynghorau Ardaloedd ...

Southern Autumn Treasurers Forum

This is our regular networking event for Treasurers and interested Ministry Area ...

09/10/2019, 5 p.m. - 09/10/2019, 8 p.m.

Eglwys Pedr Sant, Machynlleth / St Peter's Church, Machynlleth

English

Dyma’n digwyddiad rhwydweithio rheolaidd ar gyfer Trysoryddion ac aelodau o Gynghorau Ardaloedd Gweinidogaeth sydd â diddordeb, i drafod Cynlluniau Datblygu Cyllid, gweinyddiaeth ariannol, Cymorth Rhodd, gofynion y Comisiwn Elusennau, Cronfa Gweinidogaeth yr Esgob, grantiau esgobaethol, cyllid esgobaethol, ac unrhyw faterion ariannol eraill.


Caiff y digwyddiad ei arwain gan aelodau o Dîm Deiniol, law yn llaw â chydweithwyr o bob rhan o’r esgobaeth.

Cymraeg

This is our regular networking event for Treasurers and interested Ministry Area Council members to discuss Finance Development Plans, financial administration, Gift Aid, the Charity Commission requirements, the Bishop’s Ministry Fund, diocesan grants, diocesan finances, and any other financial matters.


This event will be led by members of Tîm Deiniol, with colleagues from across the diocese.

Cofrestru  Signup

Unrhyw fynychwyr eraill  Any additional attendees