minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external

Grwp Cadfan Tachwedd 2019

Addoli, myfyrio, rhannu a chynllunio

Grwp Cadfan November 2019

Worshipping, reflecting, sharing and planning

26/11/2019, 12:30 p.m. - 27/11/2019, 1:30 p.m.

English

Cyfle i Arweinwyr Ardaloedd Gweinidogaeth, Ficeriaid ar y Cyd a Chyngor yr Esgob addoli, myfyrio, rhannu a chynllunio ar y cyd.


Rhaglen

Dydd Mawrth 26 Tachwedd

12.30

Cyrraedd a cinio

13.30

Addoliad agoriadol

Wynebau Crist / Y Croeshoeliedig

14.00

Sesiwn 1

Preswylio mewn lle newydd

Sesiwn o archwilio ac ymddiddan dan arweiniad yr Esgob

15.30

Paned

16.00

Sesiwn 2

Preswylio mewn lle newydd

Cyfle i drafod y mewnbwn mewn grwpiau bach

17.30

Addoliad hwyrol

Wynebau Crist / Y Barnwr

19.00

Swper a chyflwyniad

Dydd Mercher 27 Tachwedd

8.00

Brecwast

9.15

Cymun Bendigaid

Wynebau Crist / Yr Atgyfodedig

10.00

Sesiwn 3

Llan: Ein prosiect â chefnogaeth Cronfa Efengylu’r Eglwys yng Nghymru

11.00

Paned

11.30

Sesiwn 4

Eiddo a chyllid

Sesiwn dan arweiniad Siôn

12.30

Cinio ac ymadael

Cymraeg

An opportunity for Ministry Area Leaders, Associate Vicars and the Bishop’s Council to worship, reflect, share and plan.


Programme

Tuesday 26 November

12.30

Arrival and lunch

13.30

Opening worship

The Faces of Christ / The Crucified

14.00

Session 1

Inhabiting a new space

A session of exploration and conferring led by the Bishop

15.30

Tea

16.00

Session 2

Inhabiting a new space

An opportunity to discuss the input in small groups

17.30

Evening worship

The Faces of Christ / The Judge

19.00

Dinner and presentation

Wednesday 27 November

8.00

Breakfast

9.15

Holy Eucharist

The Faces of Christ / The Resurrected

10.00

Session 3

Llan: Our project with the support of the Church in Wales Evangelism Fund

11.00

Coffee

11.30

Session 4

Property and finance

A session led by Siôn

12.30

Lunch and departure

Wedi'i Archebu'n Llawn  Fully booked